తెలుగు సాహిత్య రంగానికి పునర్వైభవాన్ని సాధించి, సామాజిక దిశా నిర్దేశనంలో సాహిత్యం తన వంతు పాత్రను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించేట్టు చేయాలన్న తపనతో సంచిక వెబ్‌ పత్రిక ఆరంభమయింది. ఆరంభించిన కొద్దికాలంలోనే విపరీతమైన ప్రజాదరణ పొందుతూ ముందుకు సాగుతోంది.

పాఠకాదరణ ఇచ్చిన ధైర్యంతో సంచిక వెబ్‌ పత్రిక ప్రతి మూడు-నాలుగు నెలలకూ ఒక కథా సంకలనాన్ని ప్రచురించాలని నిశ్చయించింది. తద్వారా తెలుగు కథ విస్తృతిని, వైచిత్రిని ప్రదర్శించాలని సంకల్పించింది. ఆ సంకల్పం సాకారమవటంలో తొలి అడుగు దేశభక్తి కథల సంకలనం. భవిష్యత్తులో మరిన్ని విభిన్నమైన కథల సంకలనాలతో మీ ముందుకు వస్తుంది సంచిక. - సంచిక టీమ్‌

పేజీలు : 264

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good