పది రూపాయల నోటు అనేది డబ్బుకు గుర్తు.

దాని చుట్టూ సమాజంలో ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలను

రచయిత అద్బుతంగా ప్రవేశపెట్టాడు. పెట్టుబడిదారీ

అనంతర సమాజంలో అవసరమైన ఉన్నత మానవ

విలువలకు పెట్టుబడిదారీ సమాజంలోనే

పునాదులేర్పడతాయని ఈ నవలలోని కొన్ని పాత్రల

ద్వారా రచయిత మనకు చూపిస్తాడు.

మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలపై

ఆధారపడి వుంటాయన్న సత్యాన్ని తెలియజేశాడు.


కిషన్‌ చందర్‌ రచనలు సమాజ స్వరూపానికి అద్దం

పడతాయి. మ¬దాత్త శ్రమకి, ప్రేమకీ నీరాజన

మిస్తాయి. పాఠకుణ్ణి ఆకట్టుకునే శైలీ, జీవిత వైవిధ్యం,

మానసిక అంతర్మథనానికీ మాటలతో రూపమివ్వటం

ఆయన ప్రతిభా సంపన్నతకు ప్రతీకగా నిలుస్తాయి.

పేజీలు : 136

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good