తెలుగునాట నవలల్ని విశేషంగా చదివింపచేసే అలవాటు చేసిన రచయితల్లో మాదిరెడ్డి సులోచన ఒకరు. ఆనాడు కాల్పనిక ప్రభావంతో రచనలు చేసిన వారిలో ఈమె ఒకరు. ఊహాజనిత చిత్రణ కంటే వాస్తవిక జీవిత చిత్రణకు ప్రయత్నించారు.

గాజుబొమ్మలు :

కలిగిన యింట్లో ఆస్తికి ఏకైక వారసుడయినా తల్లీ మేనత్తల పెంపకంలో అడుగుదాటలేని కథానాయకుడో గాజుబొమ్మ.

మధ్య తరగతి కుటుంబంలో పుట్టి కలవారి ప్రాపకంతో పైకివచ్చి వున్నతస్థాయి నందుకున్న గాజు బొమ్మకాని ఉప హీరో.

పేదరికంలో పుట్టినా కలవారి దయతో పెరిగిన అంద చందాల బాల, పరిస్థితుల తాకిడికి నిలబడలేక, తను కోరుకుని మనసిచ్చిన వానిని గాక, తనను కోరిన వారిని పెళ్ళాడిన మరో గాజు బొమ్మ.

ఇలా ఎవరి జీవితాలను గాజు బొమ్మలు కాకుండా మలుచుకోగోరే వారంతా ''గాజు బొమ్మలు'' తప్పక చదవండి!

పేజీలు :157

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good