నాలో నేను

నిత్యం

నేను నాలోకి ప్రవహిస్తుంటాను

నిశితంగా పరామర్శించుకుంటాను

మానవీయపు పలకరింపులు

మనోపేటికలో

జ్ఞాపకాల దొంతరలై

పరిమళిస్తూంటాయి


అవాంఛిత రాగాలు రోగాలై శ్వాసించినా

నిశ్వాసమై విడిచిపెడుతుంటాను

మనసు మర కాదు

మమతల పొర...!


పాతికేళ్ళనాటి ప్రతిరూప చిత్రం

రంగుల కాగితంపై

కళ్ళముందు దర్శనమిస్తూనే వుంటుంది

ఛాయాచిత్రం మాయాచిత్రమై

మోసం చేయవచ్చేమోగాని

మనసెప్పుడూ మానవీయపు

మల్లెచెండే....


దశాబ్దాల ప్రయాణం

శరీరపు వన్నె తగ్గించిందేమోకాని

మనోశ్వాస

కొత్తచిగురై పల్లవిస్తూనే వుంది

నేను నిరంతరం

ప్రవహించే మనిషినే!

పేజీలు : 56

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good