మానవ సంబంధాలలోని లోతుపాతుల్ని స్పృశిస్తూ, విభిన్న కోణాల్ని మన కళ్ల ముందు ఆవిష్కరించటంలో మేటి అయిన జయకాంతన్‌ కథలో కొన్ని ఇదిగో మీ కోసం...

- కామం పిడికిట్లో చిక్కుకుని ఊపిరాడని ఒక యువకుడు ఆడదాని నగ్నత్వాన్ని మనసులో ఊహిస్తూ తహతహలాడిపోతుంటాడు. నగ్నంగా అడుక్కుంటున్న మానసిక రోగి అయిన ఒక యువతిని చూడగానే రసవాదం సంభవిస్తుంది. కానీ సోదరభావంతో తను కట్టుకున్న పంచెను తీసి ఆమెకు కట్టబెట్టేస్తాడు - 'ఉడుపు' కథలో.

- ఇంట్లో ఉక్కపోత, ఒంట్లో ఉక్కపోత, వీధిలోకి చూసే కిటికీనే తన ఒంటరితనానికి పరిష్కారం ఆ తల్లిలేని అమ్మాయికి. కెలైడ్‌స్కోప్‌ లాగా వీధిలో పరుగులు తీసే దృశ్యాలు ఆమె జీవితపు కలలు. దృశ్యాలలో కాలమూ దొర్లిపోతుంది. చదివే పాఠకుని హృదయంలో శోకపూరితమైన వీచిక చుట్టేస్తుంది. - 'నేను కిటికీ దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాను'... అన్న కథలో.

- తాను నమ్మిన వ్యక్తి చేసిన మోసానికి గురయ్యానని బాధపడి, మనసుకు సర్దిచెప్పుకుంటే - ఆశ్చర్యకరంగా తనను మోసం చేసిన వ్యక్తి చేసిన పని వల్ల మనిషి మీద అపారమైన నమ్మకాన్ని కలిగించే కథ - 'నమ్మకం'.

ఇలా... స్త్రీ పురుష సంబంధాల గాఢతను తెలిపే మరెన్నో కథలను ఇందులో... చదవండి!

పేజీలు : 218

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good