ఉపన్యసించడం ఒక కళ!

అది కొందరిని కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది.

కొందరి ఉపన్యాసాలు విధ్వంసకాండను సృష్టిస్తాయి.

ఈ పుస్తకం కొందరు ప్రపంచ ప్రముఖులు తమ కర్తవ్య నిర్వహణ కోసం ప్రజలను, నాయకులను, రాజ్యాలను ప్రభావితం చేసిన ప్రసంగాల సమాహారం. క్రీ.పూ. మహాతాత్వికుడు సోక్రటీస్‌, రోమన్‌ మేథావి సిసెరో, సీజర్‌ స్నేహితుడు ఆంటోనీల ప్రసంగాలేకాక మోజస్‌, జీసస్‌ ప్రవక్తల ప్రవచనాలు; ఎలిజిబెత్‌ రాణి, పాట్రిక్‌ హెన్రీ, వాషింగ్‌టన్‌, లింకన్‌ వంటి ప్రజానాయకుల ప్రసంగాలు, లెనిన్‌, స్టాలిన్‌, కెనడీ, నెహ్రూ వంటి పాలకుల ఉపన్యాసాలు; ప్రాంక్‌ హర్ట్‌, సుసేన్‌, బి.ఆంథోని, మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్‌ (జూ) చేగువేరా వంటి హక్కుల పోరాటయోధుల ఉపన్యాసాలే కాక హిట్లర్‌ వంటి నియంత, మేరీక్యూరీ వంటి శాస్త్రవేత్త, గోర్భచేవ్‌ వంటి సంస్కర్తల ఉపన్యాసాలకు సరళమైన అనువాదం.

పేజీలు : 160

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good