ఏకబిగిన ఓ పుస్తకం చదివి ఇప్పటికి ఇరవై

ఏళ్లయ్యింది. ఇన్నాళ్ల తర్వాత మళ్లీ మధ్యలో

ఆపకుండా చదివిన పుస్తకం ఈ 'వోడ్కా విత్‌ వర్మ' - పూరీ జగన్నాథ్‌ (సినీ దర్శకుడు)


వర్మని కొందరు సైకో అంటారు, మరి కొందరు

అతివాది అంటారు, ఇంకొందరు సంఘవ్యతిరేకి

అంటారు. తనని స్త్రీలోలుడు, రాక్షసుడు, శాడిస్టు

అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. - సిరాశ్రీ (ఈ పుస్తక రచయిత)

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good