ఒరేయ్‌ నీవన్నీ అబద్దాలురా. నాతో అన్నీ అబద్దాలు చెప్పావ్‌ అన్నాడు రామచంద్రం.
నేనా ఎప్పుడు ఏ విషయంలో? - పెళ్ళి విషయంలో. ఆ రోజు ఏం చెప్పావో గుర్తుందా. పెళ్ళి చేసుకుంటే సుఖంగా వుంటుందన్నావు. భార్యవస్తే సుఖపడతానన్నావు. నీవన్నీ పచ్చి అబద్దాలు. నన్ను దగా చేశావు. జీవితం గురించి ఎన్నో కలలు కన్నానురా. కానీ వాటిని అన్నింటినీ కల్లలుగానే చేసిందిరా ఆ సైతాన్‌! అన్నాడు సినీ పరిశ్రమలో పేరు మోసిన కెమెరామెన్‌ రామచంద్రం.

సినిమా చంద్రునికి ఆవలి వైపున చీకటేగాక ఒంటినిందా మచ్చలే. ఆ వెన్నెల వెలుగులో కరిగిన హృదయాల రోదనలు వినేవారెవ్వరు.
రచనలు అందరు చేస్తారు కాని కొందరి రచనలు మాత్రమే నిద్రపోయే  వారిని తట్టి మేల్కొల్పుతాయి.
శ్రీమతి మాలతీ చందూర్‌ వ్రాసిన ప్రతి కథా, నవల, వ్యాసం, అన్నీ ఇంటింటికి మామిడి తోరణాలై, మణిదీపాలై ప్రకాశిస్తుంటాయి. ఆమె కలం నుండి వెలువడిన మరో మణిపూస, కలల వెలుగు. తప్పక చదవండి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good