అల్లు నుంచి ఆలీ దాకా, జానీవాకర్‌ నుండి జానీలీవర్‌ దాకా 40 మంది తెలుగు, హిందీ హాస్య కళాకారులు
బాలసరస్వతి నుండి బాలూ దాకా, బర్మన్‌ నుండి రెహమాన్‌ దాకా 40 మంది తెలుగు, హిందీ సంగీతకారులు
బాపు సోదరుడు శంకరనారాయణ కుంచె నుండి జారిన రేఖాచిత్రాలతో

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good