Buy Telugu Children Story Books Online at Lowest Prices.

నిజం చెప్పాలంటే పెద్దలకంటే పిల్లలకే పుస్తకాలు ఎక్కువ అవసరం. చూడడానికి అమాయకంగా కనపడతారే గానీ పెద్దలు నేర్పించేదానికంటే త్వరగానే అన్నీ నేర్చేసుకుంటారు పిల్లలు. కంపూటర్ల వల్ల, గూగుళ్ళ వల్ల విషయాలు తెలుస్తాయేమో గానీ జ్ఞానం పెరగదు. దానికి పుస్తకాలు ఒకటే మార్గం.!

పెరిగే వయసులో ప్రపంచాన్నీ అర్థం చేస్కునే ఆసక్తి కలిగించాలి. విషయ పరిజ్ఞానం , సృజనాత్మకత పెరగాలి. పిల్లలొక సొంత ప్రపంచాన్నీ సృష్టించుకోగలగాలి. మీ పిల్లల కోసం అనేక మంచి పుస్తకాలు ఏరి కోరి మీ ముందుంచాం. కథల పుస్తకాలు, బొమ్మల పుస్తకాలు, ఆటలు పాటల పుస్తకాలు, డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్, పద్యాలు, శతకాలు, పురాణాలు, మాథ్స్ సైన్స్ జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు మరెన్నో ఉన్నాయి. 

మన తర్వాతి తరాలకి మనం పుస్తకాలకి మించి ఇచ్చే ఆస్తి ఏముంటుంది? 

Refine Search

Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Jataka Kadhalu

      ఈ పుస్తకంలో నిధి రహస్యం, మాట - మంచితనం, ముప్పు తెచుకున్న మూర్ఖ గురువు, హద్దు మీరిన ఆశా, అతి తెలివి అధికారి, మాట చేసిన మహోపకారం, చెడిపోని చెలిమి, రాజుగారు - తెల్ల వెంట్రుక, ఫలించిన పట్టుదల గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.60.00

Gulliver Travels

      ..

Rs.60.00

Gulliver Sahasayatra..

       ..

Rs.60.00

Great Tales of Proph..

      In This Book There Is About The Grateful Creatures, A Log Pays Better Salvage Then Some Men, Gugu Nanak And Bhuyan Of Now Gong, Gautama Buddha And A Goose, Who Is An Out Caste?, Yoke, Plough, Plough - Share, Goad Or Oxen, To Ramanujacharya To Hell, The First Sikh Temple...

Rs.35.00

Great Indians Motila..

      Motilal Nehru is a bestower of first generation. He is highly educated, donated all his money for the nation. He donated his bungalow - Ananda Bhavan - to the Congress Party. He sacrificed his life for the nation. He dreamt of Independent India, But..

Rs.35.00

Great Indians Lala L..

      Lala Lajpat Rai was honoured as the LION OF PUNJAB. He was a nationalist, educationist, thinker, writer, orator and a passionate fighter for revival of our ancient culture and values. The sacrifices made by a few only are written in golden letter in the history of ..

Rs.35.00

Great Indians Chatra..

      A heroic boy touched the feet of Jijiya Bai in great respect and humbleness and said, "Mother! Bless me with your kind hands! Pass on to me the blessing of success of Bhavani, the Universaal Mother! Make me to begin the attempts for the formation of an independent Maharash..

Rs.35.00

Great Indian Prime M..

      The First Prime Misnister of India, Jawaharlal Nehru was fond of children and flowers. He is affectionately called by children as chacha nehru, Jawahar, Jawahar Bhai and Nehru. He was born in a Pandit's family. That is why he is also called panditji...

Rs.35.00

Grandpa's Children M..

      In This Book There Is About Talkative Fox, Jealousy, A Farmer And His Donkey, Greatness Of A Rose, An Intelligent Fox, Show Off, Foresight, Unimportant People, Grapes Are Sour, The Cruel Wolf, The Wolf And The Fox, Sins Of A Man, Failed Tactics, The Fisherman, Human Sins, ..

Rs.60.00

Gowtama Budhudu

      బౌధమతం ద్వార ఈ వీసాల ప్రపంచంలో భారత దేశానికీ కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచిన వారిలో గౌతమ బుధుడు ప్రధముడు. మహారాజు జన్మించి, సకల భోగాలు అనుభవించి, రాజ్యాన్ని, కుటుంబాన్ని వదలి, సన్యసించి బౌధమతాన్ని స్ధాపించారు. సత్యం, ఆహిమ్సాలను ప్రచారం చేసారు. మూడ నమ్మకాలను దూరంగా ఉంచారు. మనవ జీవితాలను పునీతం చేసారు. ..

Rs.35.00

Gopala Krishna Gokha..

      In the words of Mahatma Gandhi, Gopala Krishna Gokhale was a person: "Chaste in thought, word and deed, a master of lucid expression; a speaker who inspired wihtout inflaming a citizen, who is not afraid of strife but a lover of amity, a worker who can obey as well as co..

Rs.35.00

Gautama Buddha

      Gautma buddha waas the foremost who made india famous throughtout the world by way of buddhism. Born in a royal family, enjoying all types of pleasures, he gave up the kingdom and family and renouncing worldly life, he founded Buddhism. He propagated truth and non-violence..

Rs.35.00

Ganapati Lilalu

      ఈ పుస్తకంలో ఆవిర్భావం, ఏనుగుతల, మరో కదా, ఏకదంతం కదా, ఎలుక వాహనం, గణపతి పెళ్లి, మహా భారత రచన, చంద్రునికి శాపం, గణపతి లిల : ఆత్మలింగం, గణపతి ఆరాధనం, గణపతి వైభవం గురించి  ఉన్నవి. ..

Rs.60.00

Florence Nightingale

      ఈ పుస్తకంలో మనిషై మానవత్వం, కారు చీకటిలో కాంతి రేఖ, క్రిమియ యుధం, వెలుగు రేఖ మొదలగు వాటి గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.35.00

Famous Tales of Gopa..

      In this book there is about Day Dreamt Cow, Gopal' the Jester "Blows the Horn", Gopal and the Wrestler...

Rs.35.00

Durgabayi Deshmukh

      ఈ పుస్తకంలో ఎగసిన కెరటం, బాల్యం, కాకినాడ కాంగ్రెస్ సభలు, ఉప్పు సత్యాగ్రహానికి ఉపిరి, మళ్ళి బడికి, చెన్నై ఆంధ్ర మహిళా సభ ప్రారంభం, హైదరాబాద్లో ఆంధ్ర మహిళా సభ ప్రారంభం, రాజ్యంగా నిర్మాణ సభ, కేంద్ర సాంఘిక సంక్షేమ మండలి, వైవాహిక జీవితం, సాక్షారట భవనం, దుర్గాబాయి వ్యక్తీ కాదు, ..

Rs.35.00

Dr.Manmohan Singh

      Manmohan Singh is one of our great Prime Ministers. He is highly intelligent and is an economist of fame, soft spoken and frank. He is one who does not know politics though he happens to be in politics. He is a unique person among all those who have till now served as pr..

Rs.35.00

Dr.B.R.Ambedkar

      Babasaheb Bhimrao Ambedkar wa highly educated, a great intellectual and a prominent lawyer. He was the architect of the constitution of India. He ws well - vessed in several languages...

Rs.35.00

Dasavatara

      In this book there is about Mastyavathara, Koormavathara, Varahavathara, Narasimhavathara, Vamanavathara, Parasuramavathara, Sri Ramavathara, Sri Krishnavathara, Buddhavathara, Kalkyavathara...

Rs.60.00

Bhagavatam (English)

      In This Book There Is About Parikshitu, The Curse Of Sringi, Incarnations, Hundred Years Pregnacy, Narasimha, Gajendra Moksha, The Curse Of Durvasa, Churning The Sea Of Milk, Kurmava Thara Or Incarnationof The Tortise, The Appeal Of Mother Godess, Vamana, Sri Rama, Mastyavathara, Ambarisa, Par..

Rs.60.00