Buy Telugu Children Story Books Online at Lowest Prices.

నిజం చెప్పాలంటే పెద్దలకంటే పిల్లలకే పుస్తకాలు ఎక్కువ అవసరం. చూడడానికి అమాయకంగా కనపడతారే గానీ పెద్దలు నేర్పించేదానికంటే త్వరగానే అన్నీ నేర్చేసుకుంటారు పిల్లలు. కంపూటర్ల వల్ల, గూగుళ్ళ వల్ల విషయాలు తెలుస్తాయేమో గానీ జ్ఞానం పెరగదు. దానికి పుస్తకాలు ఒకటే మార్గం.!

పెరిగే వయసులో ప్రపంచాన్నీ అర్థం చేస్కునే ఆసక్తి కలిగించాలి. విషయ పరిజ్ఞానం , సృజనాత్మకత పెరగాలి. పిల్లలొక సొంత ప్రపంచాన్నీ సృష్టించుకోగలగాలి. మీ పిల్లల కోసం అనేక మంచి పుస్తకాలు ఏరి కోరి మీ ముందుంచాం. కథల పుస్తకాలు, బొమ్మల పుస్తకాలు, ఆటలు పాటల పుస్తకాలు, డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్, పద్యాలు, శతకాలు, పురాణాలు, మాథ్స్ సైన్స్ జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు మరెన్నో ఉన్నాయి. 

మన తర్వాతి తరాలకి మనం పుస్తకాలకి మించి ఇచ్చే ఆస్తి ఏముంటుంది? 

Refine Search

Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Sarojani Nayudu

      ఆడవారిలో పాటలు పదేవరున్నారు.కవిత్వం రాసేవరున్నారు. అనేక భాషలు నేర్చిన వారున్నారు. దేశ దేశాలు తిరిగి వచ్చిన వారున్నారు. ప్రజలను పోరాటానికి పురికొల్పిన వారున్నారు. ప్రజల హక్కుల కోసం పోరాడినవరున్నారు. నాయకురల్లై నడిపించిన వారున్నారు. రాజకీయ పదవులు నిర్వహించిన వారున్నారు. కానీ..

Rs.35.00

Robinson Crusoe

      Robinson Crusoe wanted to sail in ships. But his father wanted him to learn to work in the courts. His father advised him in very strong words not to take to travel in ships. But robinson Crusoe could not suppress his desire to sail in ships. So one day Robinson Crusoe wit..

Rs.35.00

Ramayanam

      ఈ పుస్తకంలో రామాయణం, జనకుని ఆహ్వానం, శాపవిమోచనం, అహల్య గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.60.00

Ramayana

      In this book there is about Ramamma's Judgement, Demanding the lost Things, The story of Golden Ear-Rings, The dispute over a diamond...

Rs.60.00

Rajiv Gandhi

      Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. Indira Priyadarsini was his only Daughter. She imbibed all the political acumen from her grand father, Motill nehru and her father, Jawaharlal nehru. From the days of the struggle for independence, she was..

Rs.35.00

Raja Ramamohanarai

      ..

Rs.35.00

Paramananda And his ..

      In this book There is about Paramananda And the Canal, Deciples In doubt, Amputating the Master's Legs, The rat hunt, How to Bring a Needle?, The fate of Paramananda...

Rs.60.00

Panchatantram (2)

      ఈ పుస్తకంలో గర్భుని దర్బారు, చిత్రగ్రివుని కొలువు, యుద్ధ సన్నాహాలు, నిలగ్రివుడు, పాము స్వభావం, పిల్లికి పెత్తనం, అమాయకం కప్పలు, తెలివైన కోతి గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.60.00

Panchatantram (1)

      ఈ పుస్తకంలో హిరణ్యకుడు, చిత్రగ్రివుడు, దురాశ : ఒక వ్యసనం, దురాశ ప్రనంతకం, నక్క జిత్తులు, పిల్లి ఎత్తులు, తెలివైన కాకి, ప్రమాదకరపు ఆలోచనలు, బుధి లేని ఒంటె మొదలైన వాటి గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.60.00

Panchatantra 2

      In This Book There Is About The Court Of Hiranya Garba, The Kingdom Of Chitravaran, War Preparations, Neelavara, Snake'S Nature, Power To A Cat, The Innocent Frogs, A Wise Monkey..

Rs.60.00

Panchatantra -1

      In This Book There Is About Hiranyaka, Chitra Greva, Greed, A Vice, Greed, The Killer, A Cunning Jackal, The Evil Nature Of Cat, An Intelligent Crow, Dangerous Ideas, A Foolish Camel...

Rs.50.00

Neelam Sanjeeva Redd..

      Neelam Sanjeeva Reddy was one of the most valuable diamonds of Rayalaseema. Presently Rayalaseema comprises with four districts Anantapur, Kadapa, Kurnool and Chittoor. But originally among these four districts Bellary was there instead of Chittoor. But when the states wer..

Rs.35.00

Nasiruddin Kadhalu

      ఈ పుస్తకంలో ఉపాయంతో తప్పినా అపాయం, దెబ్బకు దెబ్బ, రక్షించిన పాము, అదృష్టవంతుడు, గాలిలో ఘుమ ఘుమలు - చెవిలో గల గలలు, ఎవరేమన్నా పట్టించుకోకూడదు, బాతుగ మరీనా బాసుమతి బియ్యం, మాటకారితనం, చావురాగం, ముందు జాగ్రత్త, గడ్డం కోసం పట్లు, సలహాలు - ఆచారం గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.60.00

Motilal Nehru

      ఈ పుస్తకంలో పరిచయం, పండిత కుటుంబం, బాల్యం - విద్యాభ్యాసం, ప్రాక్టీసు - వివాహం, జడ్జి గారిచే అభినందన, గుర్రపు స్వారి, కుల మత బేధాలు లేని స్నేహం, విదేశి వస్తు సేకరణ, తన పిల్లలను తీర్చిదిద్దడం, కుమారుని ప్రాక్టీసు - వివాహం, రాజకీయ రంగ ప్రవేశం, హోమ రూల్ ఉద్యమం, జలియన్ వల బాగ్ ..

Rs.35.00

Mother Theresa

      అది కలకత్తా నగరం. అందులో "మొతిజిల్" అనబడే మురికి వాడ. పకివారు, కూలివారు నివసించే ప్రదేశం. రెక్కాడితేగాని డొక్కాడని పరిస్ధితి వాళ్ళది. దుమ్ము ధూళితో కూడిన వాతావరణ పరిసరాలు అవి. అచట దరిద్రం తాండవిస్తుంది. బిదకరం రాజ్యమేలుతుంది. అచటి పరిస్ధితులను చూచిన మనవ హృదయం చలించక మానదు...

Rs.35.00

Mahatma Gandhi

      ఈ పుస్తకంలో బాల్యం, విద్యాభ్యాసం, దక్షిణ ఆఫ్రికాలో గాంధీజీ, నిరాడంబర జీవితం, సత్యాగ్రహ ఆశ్రమం, సహాయక నిరాకరణోద్యమం, దండి సత్యాగ్రహం, పెదనందిపాడు ఉద్యమం, మహాత్ముని అనుభవాలు, గ్రామా స్వత్రంత్రం సంపాదించాలి గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.35.00

Madan mohan Malviya

      We all dream in several ways about our lives. We also dream that our wishes should be realishe. We wish to live on a grand scale but we do not realised. We wish to live on grand scale but we don not follow noble ways. We think that reaching a higher position means earning ..

Rs.35.00

Lord Ganesh

      In this book there is about Birth, How ganesh got an Elephant's Head, Another Version, Why ganesh has only one tusk?, How a rat Became Ganesh's vahanam, Ganesha's Marriage, Ganesh writes the great epic mahabharata, Ganesha Curses moon, Ganesha - shiva's atmalinga, Worship ..

Rs.60.00

Krishna Leela

      In This Book There Is About Bhoodevi'S Owes, Divine Announcement, Sri Krishna'S Birth, Demoness Poothana, Demon Vatsasura, Demon Bakasura, Demon Agasura, Demon Dhenuka, The Cobra Kalia, Nalakubera And Manigreeva, Govardhanagiri Hill, Kamsa'S Plan To Kill Sri Krishna, The E..

Rs.50.00

Jawaharlal Nehru

      ఈ పుస్తకంలో పిల్లలు : పూవులు, జవహర్ బాల్యం, చదువు, గందిజితో పరిచయం, కలచివేసిన పంజాబు దరంటలు, బెజవాడ కాంగ్రెస్ : గాంధీజీ నాయకత్వం, జాతీయోద్యమంలో ప్రముఖ పాత్ర, స్వరాజ్య సాధనకు మార్గాలు, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం, నవ భారత నిర్మాత నెహ్రు, నెహ్రు తుది ఘడియలు, గురించి ఉన్నవి...

Rs.35.00