Buy Telugu Children Story Books Online at Lowest Prices.

నిజం చెప్పాలంటే పెద్దలకంటే పిల్లలకే పుస్తకాలు ఎక్కువ అవసరం. చూడడానికి అమాయకంగా కనపడతారే గానీ పెద్దలు నేర్పించేదానికంటే త్వరగానే అన్నీ నేర్చేసుకుంటారు పిల్లలు. కంపూటర్ల వల్ల, గూగుళ్ళ వల్ల విషయాలు తెలుస్తాయేమో గానీ జ్ఞానం పెరగదు. దానికి పుస్తకాలు ఒకటే మార్గం.!

పెరిగే వయసులో ప్రపంచాన్నీ అర్థం చేస్కునే ఆసక్తి కలిగించాలి. విషయ పరిజ్ఞానం , సృజనాత్మకత పెరగాలి. పిల్లలొక సొంత ప్రపంచాన్నీ సృష్టించుకోగలగాలి. మీ పిల్లల కోసం అనేక మంచి పుస్తకాలు ఏరి కోరి మీ ముందుంచాం. కథల పుస్తకాలు, బొమ్మల పుస్తకాలు, ఆటలు పాటల పుస్తకాలు, డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్, పద్యాలు, శతకాలు, పురాణాలు, మాథ్స్ సైన్స్ జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు మరెన్నో ఉన్నాయి. 

మన తర్వాతి తరాలకి మనం పుస్తకాలకి మించి ఇచ్చే ఆస్తి ఏముంటుంది? 

Refine Search

Product Compare (0)
Sort By:
Show:

The Magic Shoes and ..

      In this book there is about The Magic Shoes, The Enchanted Pots, The mouse Merchant...

Rs.30.00

The lazy Brahmin & T..

      Once upon a time there lived a poor brahmin. He was very lazy. He never undertook any work to earn livelihood. His wife one day told him: "How long can we suffer live this? You go out and try to earn by doing somework."..

Rs.35.00

The Clever Bat

      In this book there is about The clever Bat, The Dog and the Cock, Lark and young ones, the clever brahmin, the rotation wheel, the wise old crow...

Rs.30.00

The Adventures of Ro..

      Richard was a saxon king who ruled england about eight hundreds ago. He was a brave, kind and generous King. He and know as Richard of the Lion Heart. While Richard was King, England was prosperous, was a land of plenty. The citizens were very happy...

Rs.35.00

Swami Vivekananda(En..

      Children! You would have heard about Vivekananda. Here is a tribute to him by Dr.Ammie Besant who was a westerner and played a leading role in India's struggle for independence. "A Striking figure, clad in yellow and orange, shining like the sun of India in the midst of the heavy atmosphere of..

Rs.35.00

Swami Vivekananda

      ఈ పుస్తకంలో బాల్యం, బాల నరేంద్రుడి ధైర్యం, విద్యాభ్యాసం, శ్రీ రామకృష్ణుల వారి సందర్సన, శ్రీ రామకృష్ణుని మరణాంతరం, పర్యటనలకు శ్రీకారం, కుల, మత రహిత జీవనం, దక్షిణ భారతదేశ పర్యటన, ప్రపంచ పర్యటన గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.35.00

Subhash Chandrabose

       ..

Rs.35.00

Subhash Chandrabose

      Subash Chandra Bose, full of partiotic fervour and nationalistic zeal was a leader in every sense. Even after many years of his supposed death in an air crash on his way to Tokyo, he is still fondly remembered as a vivacious, young national hero, who, by his revolutionary idals stirred the hea..

Rs.35.00

Sri Krishna Lilalu

      ఈ పుస్తకంలో శ్రీ కృష్ణుడు - ఎనిమిది మంది భార్యలు, సమంతకమని కదా, శిశుపాలుడు, భామనసురుడు, పండరికుని వృతాంతం, జరాసంధుని వధ, శ్రీ కృష్ణుని బాల్య స్నేహితుడు కుచేలుడు, నృగరాజు - గోదాన పుణ్యఫలం, శ్రీ కృష్ణ రాయబారం, కురుక్షేత్ర యుదంలో శ్రీ కృష్ణుని పాత్ర, సైంధవుడి వధ, గితోపదేసం, అ..

Rs.60.00

Sleeping Beauty

      in this book there is about Sleeping Beauty, Snow - white and Red - Rose, Puss in boots...

Rs.35.00

Sarvepalli Radha Kri..

      Dr.Sarvepalli Radhakrishnan was the first vice-president of our Independent India. All the telugu people were very proud of him. He was great philosopher of international repute, statesman and a patriot. Sarvepalli radhakrishnan was a veritable mine of noble thoughts concerning religion and to..

Rs.35.00

Sarvepalli Radha Kri..

      ఈ పుస్తకంలో జననం - బాల్యం, ప్రాధమిక విద్య, వివాహం, ఉన్నత విద్య, అధ్యాపక వృత్తికి శ్రీకారం, అనితర సాధ్యమైన గ్రంధ పఠానం, మైసూరులో రాధాకృష్ణన్ గారికి వీడ్కోలు, పంచమ జార్జి చక్రవర్తి, ఆంధ్ర విస్వకలపరిశాట్ వైస్ ఛాన్సలర్గా, ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో...., రష్యా రాయబారిగా, ఉపరాష్ట్రపతిగా, సతి వియోగం..

Rs.35.00

Sarojani Nayudu

      ఆడవారిలో పాటలు పదేవరున్నారు.కవిత్వం రాసేవరున్నారు. అనేక భాషలు నేర్చిన వారున్నారు. దేశ దేశాలు తిరిగి వచ్చిన వారున్నారు. ప్రజలను పోరాటానికి పురికొల్పిన వారున్నారు. ప్రజల హక్కుల కోసం పోరాడినవరున్నారు. నాయకురల్లై నడిపించిన వారున్నారు. రాజకీయ పదవులు నిర్వహించిన వారున్నారు. కానీ..

Rs.35.00

Robinson Crusoe

      Robinson Crusoe wanted to sail in ships. But his father wanted him to learn to work in the courts. His father advised him in very strong words not to take to travel in ships. But robinson Crusoe could not suppress his desire to sail in ships. So one day Robinson Crusoe wit..

Rs.35.00

Ramayanam

      ఈ పుస్తకంలో రామాయణం, జనకుని ఆహ్వానం, శాపవిమోచనం, అహల్య గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.60.00

Ramayana

      In this book there is about Ramamma's Judgement, Demanding the lost Things, The story of Golden Ear-Rings, The dispute over a diamond...

Rs.60.00

Rajiv Gandhi

      Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. Indira Priyadarsini was his only Daughter. She imbibed all the political acumen from her grand father, Motill nehru and her father, Jawaharlal nehru. From the days of the struggle for independence, she was..

Rs.35.00

Raja Ramamohanarai

      ..

Rs.35.00

Paramananda And his ..

      In this book There is about Paramananda And the Canal, Deciples In doubt, Amputating the Master's Legs, The rat hunt, How to Bring a Needle?, The fate of Paramananda...

Rs.60.00

Panchatantram (2)

      ఈ పుస్తకంలో గర్భుని దర్బారు, చిత్రగ్రివుని కొలువు, యుద్ధ సన్నాహాలు, నిలగ్రివుడు, పాము స్వభావం, పిల్లికి పెత్తనం, అమాయకం కప్పలు, తెలివైన కోతి గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.60.00