Buy Telugu Children Story Books Online at Lowest Prices.

నిజం చెప్పాలంటే పెద్దలకంటే పిల్లలకే పుస్తకాలు ఎక్కువ అవసరం. చూడడానికి అమాయకంగా కనపడతారే గానీ పెద్దలు నేర్పించేదానికంటే త్వరగానే అన్నీ నేర్చేసుకుంటారు పిల్లలు. కంపూటర్ల వల్ల, గూగుళ్ళ వల్ల విషయాలు తెలుస్తాయేమో గానీ జ్ఞానం పెరగదు. దానికి పుస్తకాలు ఒకటే మార్గం.!

పెరిగే వయసులో ప్రపంచాన్నీ అర్థం చేస్కునే ఆసక్తి కలిగించాలి. విషయ పరిజ్ఞానం , సృజనాత్మకత పెరగాలి. పిల్లలొక సొంత ప్రపంచాన్నీ సృష్టించుకోగలగాలి. మీ పిల్లల కోసం అనేక మంచి పుస్తకాలు ఏరి కోరి మీ ముందుంచాం. కథల పుస్తకాలు, బొమ్మల పుస్తకాలు, ఆటలు పాటల పుస్తకాలు, డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్, పద్యాలు, శతకాలు, పురాణాలు, మాథ్స్ సైన్స్ జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు మరెన్నో ఉన్నాయి. 

మన తర్వాతి తరాలకి మనం పుస్తకాలకి మించి ఇచ్చే ఆస్తి ఏముంటుంది? 

Refine Search

Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Pillala Bommala Akbh..

      ఈ బుక్ లో 1. నక్షత్రాలు - ఆవాలు , 2. బీర్బల్ ఎత్తుగడ, 3. బీర్బల్ - కసీ పండితుడు. 4. దేవుడు - చేయలేని పని, 5. కృతజ్ఞత లేని అల్లుడు 6. రెండు గాడిదల బరువు 7. చెట్టు మీద కాకులు 8. దైర్యం - పిరికితనం ఇలా మొతం 13 కథలు సాగినవి...

Rs.60.00

Pillala Bommala Acha..

      భారత నిర్మాణ కార్యక్రమంలో మహత్తర జీవితం సాగించిన మహనీయుడు ఆచార్య వినోబాభావే, బహుభాషావేత్త, వేదాంత విజ్ఞాన విశ్వాసాల్ని ప్రోత్సహించిన దేశాబక్తుడు వినోబా.మహారాస్త్రంలోని  కులాలా జిలా గాగోడ గ్రామంలో 11 సెప్టెంబర్ 1895 లో జనించారు. నరహరి సంభూరావు, రుక్మిణీదేవి గార్లు వీరి తల్లిదండ్రులు బ్రాహ్మణ కు..

Rs.35.00

Pilla Bommala Parama..

      విషయ సూచిక :  కాలువ దాటుత.... సందిగ్ధం లో శిష్యులు .. గురువు గారి రెండు కాళ్ళలో యీ కాలు గోప్పది ? ఎలుకల వేట ... సూది తీసుకురావటం ఎలా? గురువుగారి గుండె. ..

Rs.60.00

Mulla Naseeruddin

      Index : 1. The Idea. 2. Wit Hit 3. Good in Evil 4. Jerk of Luck 5. Aroma in Air - Noise in Ears 6. Practical Lesson 7. Paid in the same coin 8. Tale - Cocktail 9. Sense -0 Non sense 10. Carefulness 11. Bride came - Beard Gone 1.2 Adwise's. ..

Rs.60.00

Karna the Great

      Kuntidei was the daughter of the king Kuntibhoja and the mother of the Pandavas. Oneday the Sage Doorvasamahamuni came to the palace of Kuntibhoja to stay for some time. Kuntidevi who was an young girl then served the Sega with great devotion. The Sage felt very happy. H..

Rs.35.00

Hithopadesa Part -2

      in this Index : 1. The story of Ghantakarna 2. The story of mankeys and the birds 3. the Ass in the grab of a tiger skin 4. The elephant and the Rabbit. 5. The swan and the Traveller 6. The Humming bird and the corw 7. the Blue jackal 8. King sudraka and the prince 9. the ..

Rs.50.00

Hithopadesa Part -1

      Contents : 1. Sons of Sudarshana King 2. Useful friends 3. The Greedy Traveller 4. Unity is Strenght 5. A Friend in Need 6. Fate of wicked jackal 7. the crow laghupathanaka 10. the story of Hiranyata 11. the greedy jackal 12. the good friends. 13. the elephant and the jack..

Rs.50.00

Heroes of Mahabharat..

      In this book there is about Bheeshacharya and Parasurma...

Rs.35.00

Gulliver And The Lil..

      Gulliver was fond of voyages. He set sail from Bristol. While they were travelling to East India, their shiop hit a rock and was sinking. Except Gulliver all the others were drowned and lost their lives in the sea. Gulliver reached a shore. He slept for some time there...

Rs.35.00

Grandma's After Dinn..

      Index : 1. The cuckoo and the crow.2. the intelligent crow 3. the cat that killed a giant 4. the cunning hare. 5. The three grateful creatures 6. A pup that saveda boy 7. The crow and the jackal 8. Don't lie even for fun 9. The four foolish brothers. 10. The lion and the m..

Rs.50.00

Grandma's After Dinn..

      1. The monkey which lost its tail but ? 2. A clever Justice 3. Adventures of Bangaru Raju 4. Greed 5. A wise Squirrel 6. Madarsabi and his Stupid Pranks 7. The Foolish Donkey  etc. ..

Rs.50.00

Good Night Tales

      In this book there is about The fox and the Leopard, The Kingdom of Fools, The wicked wolf, The wise Lion, The Double headed Bird...

Rs.35.00

Garuthmantha

      In this book there is about Garuthmantha, Bhishmacharya, Sarmmishta...

Rs.35.00

World Famous Folk Ta..

      In this book there is about the Eleven and the Shoe maker, The Frog Prince, Snow White and the Seven Dwarfs...

Rs.30.00

Vinoba Bhave

      Vinoba Bhave ocupies a place of pride in the annal of Indian history for his Bhoodan (Gift of the Land) movement launched on April 18, 1951. He was often called Acharya, ( in Sanskrit it means a teacher) was an Indian advoate of non-violence and human rights. He is conside..

Rs.35.00

Vikram Betal

      In This Book There Is About The Stories Of Vikram - Betal, Chandra Gupta Aditya, The Visit Of The Monk Santiseel To Vikrams Kingdom, The Stories Of Padmavathi, The Stories Of Two Parrots, The Stories Of Madanasena, The Stories Of Sadananada, The Stories Of Pratapasen, The Stories Of Sukumari, ..

Rs.60.00

Vikram - Betala Kadh..

      ఈ పుస్తకంలో విక్రమాదిత్య - బేతాళ కథలు, చంద్రగుప్త ఆదిత్యుడు, విక్రమదియుడి కొలువు, పద్మావతి కదా, రెండు చిలుకల కథ, సదానందుడి కథ, ప్రతవసేనుడి కథ, సుకుమారి కథ, తలల మార్పిడి గురించి ఉన్నవి...

Rs.60.00

Veer Hanuman

      ..

Rs.60.00

Vallabhai Patel

      Sardar Vallabhai Patel was an unblemished patriot. He worked for the unity and integrity of our country until his last breath. He protested where ever he found injustice from his childhood. This quality made him a great leader and this brought him a name called 'Iron man o..

Rs.35.00

Two Foolish Boys and..

      In This Book There Is About Two Foolish Boys, Trang Qnynh, The Miraculous Plant, Nine Or Ten, Lazy Juan, Shaikh Chilli, The Simpleton, God'S Good Job, Satisfation Assured, Growing A Moustache, The Moon Saved, Tit For Tat, The Greedy Dotor...

Rs.35.00