ఈ పుస్తకంలో రంగడ్ వర్తకుడు, కోతి, మొసలి, తాబేలు తనని తను ఎలా రక్షించుకుంది?, మాట్లాడకుంట ఉండలేని తాబేలు, నష్టపోయిన డబ్బుని గెలుచుకున్న ఎద్దు, ఇసుక రోడ్డు, ఒక కిలో బియం, పాలపిట్టల పోట్లాట, పిరికి, తెలివితక్కువ కుందేలు, గర్లిఫెస్ అనబడే ఏనుగు, రాజకుమారులు, నిటి భూతం, వడ్రంగులు, ఏనుగు, మర్రిచెట్టు లేడి, గ్రని యొక్క బ్లాకి, పీత కొంగ, పంది ద్వేశించిన ఎద్దు,పెద్ద బంగారపు ముద్దా, తాగుబోతు ముఠా, కోతుల రాజకుమారుడు, మద్దెల వాయించడంలో రెండు పద్దతులు, నాట్యం చేసే నెమలి, వాట్ నాట్ చెట్టు, వేటగాడు చెట్టు, మొదలగు కథలు ఉన్నవి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good