Buy Telugu Biography Books for children Online at Lowest Prices.
Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Naa Chinnathanam Lo

నా చిన్నతనంలో - మోహన్‌దాస్‌ కరంచంద్‌ గాంధి అలకలు, అల్లరి, అబద్ధాలు, పెంకితనం, ఆకతాయి పనులు, గిల్లి కజ్జాలు, చిల్లర మల్లర దొంగతనాలు, ఇంచుమించు బాల్యంలో పిల్లలందరూ ఒకేలా ఉంటారు. మహనీయులైనా మామూలు వాళ్ళయినా బాల్యంలో పెద్ద తేడా కనిపించదు. ఆ పిల్లవాడు శారీరకంగా బలహీనుడు. మం..

Rs.60.00

Our Presidents and P..

Lets Salute our greatest leaders of past and present…Children are always very curious about things happening around them. If they were given good and inspiring books to read they evolve as a good citizens and human beings as well. The collection of our "Presidents and Prime Ministers" inspire childr..

Rs.100.00

Swami Vivekananda

      ఈ పుస్తకంలో చిన్ననాటి తర్కం, మార్గదర్శి జననం, చిన్ననాటి ముచట్లు, తోలి చదువు, పాఠశాలా చదువు - పట్టుదల, ఉన్నత విద్య - మానసిక పరివర్తన, శ్రీ రామకృష్ణ సదర్సన, విలువైన సమావేశం, కష్టాల్ కడలిలో నరేంద్రుడు, సత్య శిలత, గురు శిష్యులు, శ్రీ రామకృష్ణా పరమహంస నిర్యాణం, ఉత్తరదేశ పర్యటన, కొనసాగిన యాత్ర,  దక్..

Rs.25.00

Sarvepalli Radhakris..

      ఈ పుస్తకంలో మంచి సలహా ఇచిన మంచి పిల్లవాడు, తిరుట్టినిలో ప్రభవించిన తత్వప్రభ, రెండు పుణ్యక్షేత్రాలలో విద్యాభ్యాసం, స్కాలోర్ షిప్తో కొనసాగిన కాలేజీ విద్య, యం.ఎ.లో బహిర్గాతమైన తాత్విక ప్రతిభ,ప్రతిభావతుడికి దొరికిన మొదట్టి పదవులు, మద్రాసు నుండి మైసూరు మరీనా మకాం, అధ్యాపకుని మీద విద్యార్దులు చూపిన ..

Rs.25.00

Lalbahadur sastri

      ఈ పుస్తకంలో మనసులో నాటుకున్న చిన్ననాటి ఉపదేశం, మొఘల్ సారాయిలో మొగ్గ తొడిగిన బహదూర్, చిన్ననాడే నాన్నను కోల్పోయిన చిన్నారి ననే, చిన్నరి ననే చదువు ముచట్లు, కాసిలో కొనసాగిన చదువు, నిజాయితీని నిరుపించుకున్న బహదూర్, ఆడిన ఆటలు - నటించిన నాటకాలు, చిన్ననాడే ఒంట బట్టిన జాతీయ భావాలూ,..

Rs.25.00

Bharataratna Rajendr..

      ఈ బుక్ లో విద్యా - వినయం... వలస వచ్చిన వంశీకులు... రాజేంద్రుని  జననం.... అలీఫ్ - బే తో అక్షరాభ్యాసం.... పల్లె ప్రజల మధ్య పరిమళించిన బాల్యం... చదువు కోసం చవరాలో నివాసం.... బాల్యంలోనే జరిగిన వివాహం.... హడువా చవరాలో చదువు... కలకత్తా లో కాలేజి చదువు.. సమాజ సేవ - స్వదేశీ ఉద్యమం... ముగిసిన విద్యార్ధ..

Rs.25.00

Bharata ratna Indira..

      ఈ పుస్తకంలో చిన్ననాటి దెస భక్తీ, ఇందిరా తండ్రి - తాత, ఇందిరా జననం, చిన్ననాటి ముచట్లు, చదువు - సంగతులు, విదేశాల్లో విద్యాభ్యాసం, వానర సేనాధిపతి, లేఖలలో ప్రపంచ చరిత్ర, ప్రియమైన తాతయ్య మరణం, పూనాలో చదువు, చెప్పింది చేసి చూపించింది, శాంతినికేతన్లో ఇందిరా నెహ్రు, విదేశంలో తల్లి..

Rs.25.00

Great Indians Tangut..

      Prakasam hailed form a village named Tangutoor. It was his surname. He wanted to become a Barrister and strove hard to obtain the degree . He participated in many campaigns in the struggle for independece. He never countered a setback. He made his name meaningful and will ..

Rs.35.00

Great Indians Raja R..

      Raja Rammohan Roy is hailed as the pioneer of the Indian Renaissance. The period during which he was born can be said to be the darkest in modern Indian history. The old social systems were about to tumble down without any cope for a bettler social ways of life. Dead tradi..

Rs.35.00

Great Indians Jaya P..

      "Jaya Prakash is an accepted scholar of socialism. It is said of him that what Jayaprakash does not know about socialism no one in the country would know either. He dedicated his whole life to the cause of the country. Whenever he took this responsibility for any task, he ..

Rs.35.00

Great Indians Amarty..

      Amartya Kumar Sen, born on Novemeber 3, 1933 , is an Indian Nobel Prize-winning economist the Thomas W.Lamont, University professor and Professor of Economics and Philosophy of harvard University. He is a fellow of Trinity College, Cambridge. He is a distinguished eonomist..

Rs.35.00

Great Indian Women P..

      Sonia Gandhi, named edvige Antonia Albina Maino, was born in Lusiana,on 9th December, 1946 a little village 20 kms. From Vicenza in the region of Veneto, Italy. Her father was stephano and mother Paolo Manio. She spent her adolescence in Orbassano, a town near Turin, being..

Rs.35.00

Great Indian Women P..

      Great people will born rarely. They born with a cause to fulfuil in this world. With their good work. They will be remembered forever and they will be models to others. Such is the personality of Sarojini Naidu.Sarojini Devi was born on 13th February 1879 to a great parent..

Rs.35.00

Great Indian Women P..

      Everone has a mother who feeds, cares, provides comforts and endearingly attends to the needs. There was a lady who combined in her all those motherly qualities, Yet was different from the mothers of this mundance wordl. She was none other than 'Mother Teresa' - mother to ..

Rs.35.00

Great Indian Women P..

      Some of the women are rare regarding their wisdom and personality. Indira Gandhi was one of such women. She was dynamic, having commendable personality and leadership quality. Indira Gandhi was the first and so far the only woman Prime Minister of India. Her a dynamic pers..

Rs.35.00

Great Indian Women P..

      Florence Nightingale, born on May 12, 1820 was an English Nurse, write and statistician. She came to prominence during the Crimean War for her pionering work in nursing and was called the lady with the lamp after her habit of making rounds at night to tend injured soldiers..

Rs.35.00

Great Indian Women P..

      Our country was ruled by the British for over two Hundered Years . During the Period, we suffered in many ways. Cottage industries declined under the alien rule. Handicrafts disintegrated and production of food grains and other allied products had gone down. Agriculture ha..

Rs.35.00

Great Indian Prime M..

      1. Introdution. 2. Birth of Moraji Desai. 3. Childhood and education. 4. College Education. 5. Nationalistic Ideology. 6. University training courses. 7. Government job. 8. South India tour. 9. Moraji in indian National Movement. 10. Moraji in Gujarat Congress. 12. Moraji ..

Rs.35.00

Great Indian Prime M..

      Indian celebrate the birthday of Mahatma Gandhi on October -2, as he was bron on that date in the year 1869. he led the nation to freedom through on =-violent means and he is hailed as the father of the nation. On the same date, thirty five years after the mahatma was born..

Rs.35.00

Great Indian Preside..

      Contents : Birth and Childhoo.2. Establishment of Dharmanidhi. 3. Education 4. Book of South Africa's cruel act 5. Foundation Trade Union Movement 6. V.V..Giri as a Lawyer. 7. Follower of Mahatma Gandhi. 8. Marrigage 9. Ginji as Labour Leader. 10. Bratherhood with Workers...

Rs.35.00