పీడితుల విలాపాగ్నుల్ని అక్షరీకరించిన మార్క్సిస్టు కథకుడు తాడిగిరి పోతరాజు. తాను నమ్మిన రాజకీయ భావజాలాన్నే జీవితాంతం విశ్వసించి ఆచరించిన రచయిత.

పోతరాజు కథల్లో యెత్తుగడలూ ముగింపులూ ఆయన ప్రత్యేకతకి కొండగుర్తులు. చాలా కథలు యెత్తుగడ వాక్యంతోనే ముగుస్తాయి. మంచి కథల్లో రచయిత దృక్పథం ముగింపుల్లో స్పష్టమౌతుంది. అయితే దృక్పథాన్ని ఆవిష్కరించే పనిలో ఆయన కళాత్మక విలువలతో యెక్కడా రాజీ పడలేదు.

ఈ కథా సంపుటిలో గాజుకిటికీ, గృహోన్ముఖుడు, ఛస్నాలాలో తొలిపొద్దు, ఆరోహక గీతం, చితినెగళ్ళు..., విలాపాగ్నులు, ఎర్రబుట్ట, చివరి అంచున, బ్లాంక్‌ అండ్‌ వైట్‌ అనే 9 కథలు ఉన్నాయి.

పేజీలు : 127

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good