తాడంకి గోకర్ణం బాగా ధనవంతుడు. జ్ఞానేశ్వరి గోకర్ణం భార్య. ఇద్దరూ కేదార్‌నాథ్‌ తీర్ధయాత్రకు వెళతారు. యాత్రలో గుర్రాలు బెదిరి పడిపోతుంది జ్ఞానేశ్వరి. లోయలో పడి చనిపోయిందని భావించిన గోకర్ణం, తన కూతురు ఉత్కళకి సంగీతం నేర్పించే బృందావని ప్రేమలో పడి, తన భార్య చనిపోయిందని మరణ ధృవీకరణ పత్రం చట్టరూపంగా పొంది, వివాహానికి సిద్ధమై పెండ్ల పత్రికలు అచ్చువేయిస్తాడు. చనిపోయిందనుకున్న జ్ఞానేశ్వరి ఎలా తిరిగి వచ్చింది? శ్రీ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి అపూర్వ సృష్టి - తాడంకి ది థర్డ్‌. తప్పక చదవండి! తెలుస్తుంది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good