'మారా .... మరా..... బచావ్‌'' (చంపుతున్నాడు - చంపుతున్నాడు - రక్షించండి)

జనవరి 31, 1982 పొద్దున్న 7-50కి నాంపల్లి రైల్వేస్టేషను పక్కనున్న ఇంటినుంచి వినిపించిన కేకలవి.

హోటల్లో టీ తాగుతున్న ఒకరిద్దరు. రాయల్‌ లాడ్జి బయటున్న ఆటోడ్రైవర్లు ముగ్గురు అటువైపు పరుగెత్తారు.

కత్తి పట్టుకుని బయటకు వచ్చిన యువకుడిని చూసి అందరూ నిశ్చేష్టులై ఆగిపోయారు. సాహసవంతులైన నలుగురైదుగురు యువకులు మాత్రం అతడిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. వాళ్ళను కూడా పొడిచి అతడు స్టేషనువైపుకు పరుగెత్తాడు.

లోపల ఇంట్లో కత్తిపోట్లుకు గురి అయిన వ్యక్తి రక్తంలో గిల గిల కొట్టుకుంటూ మరణించాడు. ఆ వ్యక్తి పేరు మొహిసిన్‌. అతడొక పోలీసు. హంతకుడి పేరు ధర్మదాస్‌. ధర్మదాస్‌ పరుగెడుతూ అడ్డుగా వచ్చిన వాళ్ళను పొడవగా గాయపడిన వాళ్ళు మొయినుద్దీన్‌, సయ్యద్‌ బాషా, పద్మనాభం, అన్వర్‌, జబ్బర్‌ (చివరి ఇద్దరూ ఆటో డ్రయవర్లు). చివరికి జనం ఆ హంతకుడిని పట్టుకుని పోలీస్‌స్టేషన్‌లో అప్పగించారు. అతడి దగ్గర రక్తంతో తడిసిన పొడవాటి కత్తి లభించింది. అతడు తన నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు.

అతడు హత్య చేసాడని అందరికీ తెలుసు. నలుగురూ చూస్తూ వుండగానే హత్య చేసాడు. లోయర్‌ కోర్టు అతడికి ఉరిశిక్ష వేసింది. కానీ హైకోర్టు అతడిని నిర్దోషిగా విడుదలచేసింది.

కారణం ? ఐ.పి.సి. సెక్షన్‌ 84 నిచీశ్‌ీష్ట్రఱఅస్త్ర ఱర aఅ శీటటవఅషవ షష్ట్రఱషష్ట్ర ఱర సశీఅవ పవ a జూవతీరశీఅ, షష్ట్రశీ, a్‌ ్‌ష్ట్రవ ్‌ఱఎవ శీట సశీఱఅస్త్ర ఱ్‌, పవ బీతీవaరశీఅ శీట బఅరశీబఅసఅవరర శీట ఎఱఅస, ఱర ఱఅషaజూaపశ్రీవ శీట సఅశీషఱఅస్త్ర ్‌ష్ట్రవ అa్‌తీబవ శీట ్‌ష్ట్రవ ూష్‌కు. ూవష.84-Iఅసఱaఅ ూవఅaశ్రీ జశీసవ.

ఉరితీత మీద ధ్వజమెత్తి 'అభిలాష' నవల ద్వారా పాఠకుల్ని ఉర్రూతలూపినరచయిత శ్రీ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్‌ ఈసారి లాజిక్‌తో హారర్‌ కలిపి న్యాయశాస్త్రపు మరోకోణాన్ని స్పృశించటానికి చేసిన ప్రయత్నం 'స్వరబేతాళం'.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good