స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి రెండు విశ్లేషణ పద్దతుల ద్వారా పెట్టుబడి పెడతారు. మొదటిది ఫండమెంటల్ అనాలసిస్, రెండోవది టెక్నికల్ అనాలసిస్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ గా నా  ప్రత్యక్ష అనుభంలో నేను తెలుసుకున్నది. స్టాక్ మార్కెట్ లో ప్రవేసిస్తూన్న వారిలో చాలా మంది కనీస అవగాహన లేకుండానే ప్రవేశిస్తు న్నారు. దానితో వారు మార్కెట్ లో డబ్బులు పోగొట్టుకొని అప్పుడు దానిని అది ఒక జూదశాల అనీ నిందిస్తూ అది మనకు అర్ధం కాదు అనే ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చేస్తున్నారు. ఇంకా చాలా మంది స్టాక్ మార్కెట్ అంటే భయం తో దూరంగా ఉన్నారు. అందుకే ఈ పుస్తకం మీకు తప్పక ఉపయోగపడుతుంది అని నా  నమ్మకం. ఈ పుస్తకం మీ సోలభ్యం కొరకు కొంత వరకు సాధారణంగా ట్రేడర్స్ ఉపయోగించే ఇంగ్లీష్ పడాలనే వాడటం జరిగింది. మీరు ముందుగా స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్  అనాలసిస్ లెర్నింగ్ ప్రారంభించండి. టెక్నికల్ అనాలసిస్ మీదా పూర్తీ అవగాహన తో ఎర్నింగ్ సులభంగా చేయవచ్చు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good