పర్సనాలిటీ ఎథిక్‌కి రోల్‌మోడల్‌

రామయణంలో మారుతి పాత్రని మీరు విశ్లేషించిన తీరు ఇంతవరకూ ఎప్పుడూ చూడనిది. ఈ పుస్తకం చదువుతూంటే వాల్మీకి మహర్షి మనని ఎంత ఆలోచింపచేసారు! - అనిపించింది.

    ప్రస్తుత భారత యువతకి ఒక ఆదర్శపురుషుడు కావాలి. ఒక హనుమంతుడు, ఒక వివేకానంద స్వామి మాత్రమే అటువంటి ఆదర్శమూర్తి కాగలరు. ఆదర్శవంతుడైన హనుమంతుడి పాత్ర ద్వారా మానవుడి నిత్యజీవితానికి కావలసిన కౌన్సిలింగ్‌ వాల్మీకి ఎలా చేసారో ఈ రచనలో ప్రతి పేజీలోనూ ఉంది.

    భగవంతుడిచ్చిన జీవితాన్ని ఆనందంగా గడపడానికి శారీరకంగా ఆరోగ్యం, బలం కావాలి. అంతకంటే ఎక్కువగా మానసికమైన ఆరోగ్యం, ఆటుపోట్లకు ప్రభావితం కాని చిత్త స్థైర్యం, ప్రలోభాలు ఎదురవగానే చలించిపోకుండా ఉండే మనోనిగ్రహం కావాలి. ఇదీ వాల్మీకి సందేశం.

    ఈ సందేశం ఆ తరానికి ఎంత అవసరమయిందో అంతకంటే ఎక్కువగా ఈ తరానికి అవసరం అని అందరికీ అర్థమయేలా, చదివి పాటించాలనిపించేలా వ్రాసారు.

    సీత పాత్రని మీరు  చూపించిన తీరు గురించి ఒక్కటే మాట - అద్భుతం. 

-డా|| బి.ఆదిలక్ష్మి 

అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్‌ (కార్డియాలజీ)

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good