ఈనాటి యాంత్రిక యుగంలో భక్తజనులకు విశేషించి ఉద్యోగ రీత్యా జీవనయాత్ర గడిపేవారికి - ఎక్కువకాలం పూజా పునస్కారాది అనుష్ఠాన కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకోవడం, ఒక్క శెలవు దినాలలో తప్ప ఇతరత్రా అనుకున్నంత సులభ సాధ్యంకాదు.

ఎందరో భక్తులు తెలియబరచిన తమ అశక్తతను దృష్టిలో వుంచుకుని సులభ దీర్ఘ పారాయణ పద్ధతుల్ని ఇక్కడ అందిస్తున్నాం - పాఠక భక్తజన సౌలభ్యం కోసం! గమనించి ఆచరించుకో ప్రార్థన!

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good