అశోకుని జీవితం మహాభారతం అంత బృహత్తరం

రామరాజ్యాన్ని మించిన సంక్షేమ రాజ్యం అశోకునిది

ప్రజాసంక్షేమ పథకాలకు సూత్రకారుడు అశోకుడు

మహాత్మాగాంధీ, అంబేద్కర్‌, మార్క్సు, లెనిన్‌, మావోలకు ముందు

బహుజన, హరిజన, దళిత జనోద్ధరణకు పూనుకున్నవాడు అశోక

అగ్రవర్ణాల సరసన పేద, బడుగు వర్గాలకు రాజ్యాధికారం కట్టబెట్టినవాడు అశోకుడు...

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good