ఈ పుస్తకంలో కృష్ణ తీరం, శ్రీ దుర్గాదేవి చరిత్ర పురాణాలూ, శ్రీ కనకదుర్గ మహాత్మ్యం,శ్రీ దుర్గాదేవి ప్రభావం - రుపభేధాలు, శ్రీ కనకదుర్గ మహిమలు - చారిత్రక కధనాలు, శ్రీ మల్లేశ్వరస్వామి చరిత్ర, శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో జరిగే నిత్యపూజలు, ఉత్సవాలు - దీక్షలు,శ్రీ అమ్మవర్రి ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉపలయాలు - చారిత్రక ప్రదేశాలు, శ్రీ కనకదుర్గ దేవి పూజ, స్తోత్రాలు, స్తుతులు, భక్తీ గీతాలు మొదలగుఅవి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good