శ్రీ స్వామి వారి ఆదేశం ప్రకారం దశమహావిద్యలు అనే పేరుతొ పది దేవతలకు సంబంధించి పది పుస్తకాలు వెలువరించాలని ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నాను. ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా పదవ గ్రంధమైనశ్రీ కమలాత్మికా సాధన  అనే ఈ పుస్తకం ద్వారా , శ్రీ కమలాత్మికా  దేవి గురించి, వివిధ రకాలైనశ్రీ కమలాత్మికా  మంత్రాలు గురించి, వాటి సాధనా పద్దతుల గురించి,శ్రీ బగళాదేవి  అష్టోత్తర, సహస్రనామాలు, కవచ హృదయ స్తోత్రాలు వివిధ తంత్ర గ్రంధాల నుండి సేకరించిన సమాచారాన్ని ఒక సంకలనంగా రూపొందించి మీ కందిస్తున్నారు.ఈ సంకలనంలో సాధనకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని వీలైనంత సమగ్రంగా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసారు. మరిన్ని వివరాలు కావాలనుకునే సాధకులు మంత్రం మహార్ణవం , మంత్రం మహోదధి, శారదా తిలకం గ్రంధాలను పరిశీలించవచ్చు
పద్మాసనాసీనమై స్వర్ణకాంతులతో ప్రకాశించే శ్రీ కమలాత్మికాదేవి దశామహావిద్యాలలో పదవ మహావిద్యగా ప్రశస్తి పొందింది. సకలైశ్వర్య ప్రదాయిని అయిన ఈ దేవికి మార్గశిర అమావాస్య తిది ప్రీతిపాత్రమైనది. కమలాత్మిక అంటే లక్ష్మి స్వరూపిణి అని అర్ధం. శాంత స్వరూపిణి అయిన ఈ మహావిద్యని ఉపాసిస్తే సకల విధ సంపదల్ని పుత్రా పోత్రాభివ్రుద్ధిని , సుఖ సంతోషాల్ని సాధకుడికి శ్రీ కమలాత్మికాదేవి ప్రసాదిస్తుంది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good