ఇరవయ్యవ శతాబ్దంలో తెలుగులో జంట కవిత్వం బాగా వికసించింది. ఆ శతాబ్దంలో ప్రసిద్ధిలోకి వచ్చిన జంటకవులు పింగళి లక్ష్మీకాంతం, కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు. వారి కృత 'సౌందరనందము'. గౌతమబుద్ధుని సందేశాన్ని మనోహరంగా చిత్రిస్తుందీ కావ్యం.

ఆధునిక ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ఉత్తమ కృతులలో ఒకటి సౌందరనందము. భారతీయ సాహిత్యంలో అత్యుత్తమ కృతులను ఎంపిక చేసి, ఆయా కృతుల గురించి పరిచయ వ్యాసాలు వ్రాయించి ఢిల్లీలోని నేషనల్‌ బుక్‌ ట్రస్ట్‌ ''మాస్టర్‌పీసెస్‌ ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ లిటరేచర్‌'' అనే పేరుతో బృహద్గ్రంథాన్ని 1997లో ప్రచురించింది. అట్లా ఎంపికై విశ్లేషింపబడిన కృతులలో సౌందరనందమొకటి.

Pages : 89

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good