ఇన్‌కమ్‌ టాక్స్‌ అంటే ఏమిటి? దానిని ఆదా చేసే మార్గాలను తెలియచెప్పే పుస్తకం 'ఇన్‌కమ్‌ టాక్స్‌ గైడ్‌'.
ఇన్‌కమ్‌ టాక్స్‌ ఈ మాట వినగానే చాలా మంది మదిలో ఆందోళన సహజంగానే ఏర్పాటు అవుతుంది. ఎందుకంటే అదో అర్ధం కాని సబ్జెక్ట్‌ అనే ఉద్ధేశ్యంతో కనీసం దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయనివారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఆదాయపు పన్ను చెల్లిస్తున్న వారు కూడా మీ ఆదాయపు పన్ను యే విధంగా లెక్కిస్తున్నారు? ఆదాయపు పన్ను ఆదా చేయడానికి ఎలాంటి మార్గాలు అనుసరిస్తున్నారు అని అడిగితే సరియైన సమాధానం రాదు. అంతే కాకుండా వారి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌ దాఖలు చేయడానికి ఎక్కువగా ఇతరుల మీద ఆధారపడతారు. ఈ విధంగా ఆదాయపు పన్ను లెక్కించడం మరియు ఆదాయపు పన్ను ఆదా చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తున్న వివిధ సెక్షన్స్‌ గురించి తెలియకపోవడం వలన ఇతరుల మీద ఆధారపడటంతో చాలా మంది ఆదాయపు పన్ను రూపంలో నష్టపోతున్నారు. అంతే కాకుండా షేర్‌ మార్కెట్‌లో ట్రేడింగ్‌ జరిపే సమయంలో సంభవించే నష్టాన్ని యే విధంగా ఆదాయపు పన్ను ఆదా చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చో తెలియని వారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ పుస్తకంలో ఆదాయపు పన్ను ఆదా చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తున్న వివిధ సెక్షన్స్‌ మరియు ఆదాయపు పన్ను రిటర్స్‌ యే విధంగా నింపాలో సులభంగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే రీతిలో వివరించడం జరిగినది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good