మొదట నా మనసు ఈ పెళ్లి వైపు ఎలాంటి ఆలోచనా లేకుండా మొగ్గిన మాట వాస్తవమే, ఆ భ్రమలోనే మీ ఉంగరం స్వీకరించాను. అందరి ఆడ పిల్లల్లాగానే నేనూ పెళ్లి, భర్త, ఇల్లు, పిల్లలు అంటూ కలలు కన్నాను. నాలో మంచితనం, విశాలత్వం పోయినాయి . స్వార్ధం అనే దెయ్యం ణా తల మీదకి ఎక్కింది.
శారదా ! అస్పష్టంగా అన్నాడతడు
ఆమె స్నేహమయి శారద. ఒక అనాధ. అనాధాశ్రమంలోనే పెరిగింది. ఓర్పు సౌశీల్యం మూర్తీభవించినదామే. ఆనందం అనేది ఎక్కడి నుండో రాదు.
అది మనస్సులోంచే పుట్టి వికసిస్తుంటుదని శారద. అట్లాంటి స్నేహమయి జీవితం ఎట్లా అటుపోట్లకి గురైంది. ప్రసాద్ పెళ్లి ప్రస్తావనను ఆమె ఎందుకు తిరస్కరించింది? చివరికి ఆమె ఎంచుకున్న జీవితం ఏమిటి? నవరస నవలా రాణి యద్దనపూడి సులోచనారాణి కలం నుంచి వెలువడిన మరో రసవత్తర నవల స్నేహమయి. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good