ఈ పుస్తకంలో కృతజ్ఞతలు, ఒక చిన్నమాట, ప్రగతికి సోపానాలు, అభిప్రాయం, ఈ పుస్తకం ఎందుకంటే, శిఖరాగ్ర స్ధాయికి చేరుకోవాలని ఉందా?, ఎదిగేందుకు ఏడూ మెట్లు, ముందస్తు ప్రణాళికే పునాది, రోడ్ తో సక్సెస్, ఆటంకలే ఆయుధలైతే? కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరుతున్నారా? వ్రుత్తి, ఉద్యోగాల్లో దృడంగా వ్యవహరిస్తున్నార?, సెల్ఫ్ మార్కెటింగ్ లో పంచాసుత్రాలు, 80:20 సిదంటలు, వ్యక్తిగత విజయానికి 'మిషన్', ఉద్రేకాలను నియంత్రించి - నిరాశను జయించండి, ఆత్మవిశ్వాసమే సమస్యకు పరిష్కారం, ప్రగతి సాధనకు సెల్ఫ్ ఆడిట్, వ్యక్తిత్వ వికాసమే విజయానికి పునాది, పాజిటివ్ విజిబిలితి, ఆలోచనలకూ ఆంక్షలు వద్దు, అ.....ఆ....ఇ......ఈ......, వాయిదలోద్దు, పవర్ హోవర్ మొదలగునవి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good