శ్రీ స్వామి వారి ఆదేశం ప్రకారం దశమహావిద్యలు అనే పేరుతొ పది దేవతలకు సంబంధించి పది పుస్తకాలు వెలువరించాలని ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నాను. ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా మొదటి గ్రంధమైన శ్రీ కాళీ  సాధన  అనే ఈ పుస్తకం ద్వారా , శ్రీ కాళీ దేవి గురించి, వివిధ రకాలైన శ్రీ కాళీ దేవి  మంత్రాలు గురించి, వాటి సాధనా పద్దతుల గురించి,శ్రీ కాళీ దేవి  అష్టోత్తర, సహస్రనామాలు, కవచ హృదయ స్తోత్రాలు వివిధ తంత్ర గ్రంధాల నుండి సేకరించిన సమాచారాన్ని ఒక సంకలనంగా రూపొందించి మీ కందిస్తున్నారు.ఈ సంకలనంలో సాధనకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని వీలైనంత సమగ్రంగా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసారు. మరిన్ని వివరాలు కావాలనుకునే సాధకులు మంత్రం మహార్ణవం , మంత్రం మహోదధి, శారదా తిలకం గ్రంధాలను పరిశీలించవచ్చు
కృష్ణ వర్ణంతో ప్రకాశించే శ్రీ కాళీదేవి దశామహావిద్యాలలో మొదటి మహావిద్య ఆశ్వయుజమాసం కృష్ణ పక్ష అష్టమీ తిది ఈ దేవికి ప్రీతిపాత్రమైనది. కాల స్వరూపిణిగా ఖ్యాతి పొందిన శ్రీ కాళీదేవి ఉపాసన ఎంతో ఉత్కుష్టమైనదిగా శాక్తేయ సంప్రదాయంలో చెప్పబడినది. తంత్రోక్త మార్గంలో శ్రీ కాలి కామహవిద్యని ఆరాధిస్తే సకల రోగాల నుంచి, బాధలనుంచి విముక్తి, సత్రునాశనం , దీర్ఘాయువు, సకల లోక పూజ్యత సాధకుడికి లభిస్తుంది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good