శ్రీ స్వామి వారి ఆదేశం ప్రకారం దశమహావిద్యలు అనే పేరుతొ పది దేవతలకు సంబంధించి పది పుస్తకాలు వెలువరించాలని ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నాను. ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా ఇదోవ  గ్రంధమైన శ్రీ త్రిపుర భైరవి  సాధన  అనే ఈ పుస్తకం ద్వారా , శ్రీ త్రిపుర భైరవి  దేవి గురించి, వివిధ రకాలైనశ్రీ త్రిపుర భైరవి మంత్రాలు గురించి, వాటి సాధనా పద్దతుల గురించి,శ్రీ త్రిపుర భైరవి  అష్టోత్తర, సహస్రనామాలు, కవచ హృదయ స్తోత్రాలు వివిధ తంత్ర గ్రంధాల నుండి సేకరించిన సమాచారాన్ని ఒక సంకలనంగా రూపొందించి మీ కందిస్తున్నారు.ఈ సంకలనంలో సాధనకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని వీలైనంత సమగ్రంగా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసారు. మరిన్ని వివరాలు కావాలనుకునే సాధకులు మంత్రం మహార్ణవం , మంత్రం మహోదధి, శారదా తిలకం గ్రంధాలను పరిశీలించవచ్చు
వేల సూర్యలకాంతి తో ప్రకాశించే శ్రీ త్రిపురభైరవీదేవి దశామహావిద్యాలలో ఐదవ మహావిద్య , ఈదివ్యశక్తి స్వరూపిణికి మాఘమాసం పూర్ణిమా తిది ప్రీతి పాత్రమైనది. ఆర్తత్రాణి పరాయణి అయిన ఈ మహావిద్యని ఆరాధిస్తే వివిధ సంకటాల నుంచి, బాధలనుంచి విముక్తి, సకల సుఖభోగాలను పొందే శక్తి , సకల జనాకర్షణ, సర్వత్రా ఉత్కర్హప్రాప్తి సాధకుడికి కలుగుతుంది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good