శ్రీ స్వామి వారి ఆదేశం ప్రకారం దశమహావిద్యలు అనే పేరుతొ పది దేవతలకు సంబంధించి పది పుస్తకాలు వెలువరించాలని ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నాను. ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా రెండోవ గ్రంధమైన శ్రీ తారా సాధన  అనే ఈ పుస్తకం ద్వారా , శ్రీ తారా దేవి గురించి, వివిధ రకాలైన శ్రీ తారా మంత్రాలు గురించి, వాటి సాధనా పద్దతుల గురించి,శ్రీ తారా అష్టోత్తర, సహస్రనామాలు, కవచ హృదయ స్తోత్రాలు వివిధ తంత్ర గ్రంధాల నుండి సేకరించిన సమాచారాన్ని ఒక సంకలనంగా రూపొందించి మీ కందిస్తున్నారు.ఈ సంకలనంలో సాధనకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని వీలైనంత సమగ్రంగా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసారు. మరిన్ని వివరాలు కావాలనుకునే సాధకులు మంత్రం మహార్ణవం , మంత్రం మహోదధి, శారదా తిలకం గ్రంధాలను పరిశీలించవచ్చు
దశమహా విద్యలలో రెండవ మహావిద్య శీ తారాదేవి నీలవర్ణం తో భాసించే ఈ విద్యకు చైత్ర మాసం శుక్లపక్ష నవమి  తిది ప్రీతి పాత్రమైనది. శ్రీ తార దేవి వాక్కుకి అది దేవత ఈ మెనే నీలసరస్వతి అని కూడా అంటారు. ఈ తారాదేవిని భక్తీశ్రద్దలతో ఉపాసించటం వాళ్ళ సాధకుడికి వాక్సిద్ది, శత్రునాశనం , దివ్యజ్ఞానం , కష్టనివారణ కలుగుతుంది. స్వర్ణ తారా మంత్రం ఉపాసన ద్వారా అమితమైన ఐశ్వర్యం కూడూ లభిస్తుంది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good