జీవితంలో విజయాలకు చాలా ఉపాయాలు ఉన్నాయి. కాని మనం పనిచేయ్యనిదే అవి పని చెయ్యవు. -----    షేక్ స్పియర్
ఆరేళ్ళ కుర్రది నుంచి అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి వరకూ అందరికి టెన్షన్ ఎవరి టెన్షన్ వాళ్ళది. అనేమాట ఈ శతాబ్దపు మానవ లక్ష్మణంగా మారింది. నిజానికి ఒత్తిల్లే ఎదిగే వారికి అమ్మ పోత్తిళ్ళు. ఒతిడిని శక్తి గా మార్చుకునేవాల్లే విజేతలు.పాజిటివ్ ధింకింగ్ అంటే ఇదే. టెన్షన్ తలెత్తే భయం ఆత్రుత గగుర్పాటు వల్ల శరీరం లోని వ్యాధి నిరోధక శక్తికి వ్యాయామం లభిస్తుందని ఇటివల అమెరికా లో ఒహియో యూనివర్సిటీకి చెందినా ప్రవీణులు తమ పరిశోధనలో పేర్కొన్నారు. సైనుకులు కవాతు చేసినట్లు, పోలీసులు డ్రిల్లు చేసినట్లు ఇది పనిచేస్తుంది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good