తీవ్రమైన మార్పులకు గురవుతుండే వ్యాపార ప్రపంచంలో ప్రమాదాలను తప్పించుకోవడంలో ఈ పుస్తకం మీకు సహాయపడుతుంది.' - రామ్‌ చరణ్‌
ఎవ్వరూ, ఎప్పుడూ ఇటువంటి కాలాలను చూడలేదు.  ఘనత వహించిన కార్పొరేషన్లు వణికిపోతాయి.  ఉద్యోగాలు లక్షలలో అదృశ్యమవుతాయి.  రాత్రికి రాత్రి విస్తారమైన నూతన ఆర్థిక వ్యవస్థలు లేచినట్లు కనిపిస్తుంది.  నేడు వ్యాపారం వడిగా ప్రవహిస్తున్న నదిలా ఉంది.  ఇంత విశృంఖలంగా ఉండే ప్రపంచంలో మీరు ఊహించగలిగిన ఫలితాలు ఎలా సాధించగలరు?
''నేను చదివిన ఏ మేనేజ్‌మెంట్‌ పుస్తకం కంటే, ఈ పుస్తకం ఒక సంస్థలో సరియైన పనులు ఎలా చెయ్యాలా అన్న విషయం గురించి చాలా లోచూపును ఇచ్చింది.  ఈ పుస్తకం చాలా సంతృప్తినిచ్చేదిగా ఉంది.  ఈ పుస్తక సూత్రాలు అన్వయించడం ఎలా అన్నది అర్థం చేసుకోవడం తేలికగా ఉంది.'' - క్లేటన్‌ యం. క్రీస్టెన్‌ సెన్‌

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good