అనుష్ఠాన వేదాంతం గురించి స్వామి వివేకానంద మనకు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను తెలియజేశారు.  కేవలం సిద్థాంతాలను వల్లించడం వల్ల ఒరిగేదేమీ లేదనీ, వేదాంతం మనకు అందిస్తున్న మ¬న్నత విషయాలను ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రగతిని సాధించడానికి మాత్రమే కాకుండా ప్రాపంచిక విషయాలలో కూడా విజయాన్ని సాధించడానికి చక్కగా వినియోగించుకొనవచ్చునని స్వామి వివేకానంద మనకు సుస్పష్టం చేశార.  మనలో మనకి విశ్వాసం ఉండాలనీ, ధైర్యంతో ఉండాలనీ, దుర్బలతను విడనాడాలనీ మనకు వేదాంతం బోధిస్తోంది.
రచయిత శ్రీ ఎ.ఆర్‌.కె.శర్మ అనుష్ఠాన వేదాంతం గురించి స్వామి వివేకానంద మనకు అందిస్తున్న సందేశాలను అందరికీ సులభంగా అర్థం అయ్యే రీతిలో ఈ పుస్తకంలో వివరించారు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good