తుప్పు పట్టిన ఇనుములాంటి మెదడుని, చదివి నేర్చుకునే విషయాల్ని పట్టుదల, శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత లాంటి భావోద్వేగాలతో ఆకర్షించి జ్ఞాపకం ఉంచుకునే బలమైన అయస్కాంతం ముక్కలా నా పాఠకులు వారి మనస్సుని, మెదడుని తయారు చేసుకోవడానికి ఈ పుస్తకం వ్రాశాను. కుళ్ళిపోయిన పండుని తిరిగి తియ్యటి ఫలంగా మార్చేయగల తెలివితేటలు నా పాఠకులకు సొంతం కావాలనే బలమైన కోరికతో ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాశాను. పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు రాకపోయినా, మంచి స్నేహితులు లేకపోయినా, ఆస్తిపాస్తులు లేకపసోయినా, సర్వస్వం కోల్పోయినా ధైర్యంతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో, ముందుకి నడిచేంత తెగువ, సాహసం, పట్టుదలతో జీవితంలో ముందుకి నడవగలం అనే విశ్వాసాన్ని, నమ్మకాన్ని పెంచడానికి ఈ పుస్తకం వ్రాశాను. ఈ పుస్తకంతోపాటు డీవీడీని ఉచితంగా ఇస్తున్నాను. ఈ డీవీడీలో మనస్సు గురించి, మనసులో జ్ఞాపకశక్తి ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చో చూపబడింది. - రచయిత రంజిత్‌ కుమార్‌ నూకతోటి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good