జీవితాన్ని, సమాజాన్ని సవ్యంగా, సమగ్రంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అనువైన మనో విజ్ఞానాన్ని తెలుగు ప్రజల ముంగిటకు తెచ్చిన తొలి తెలుగు మనోవిజ్ఞాన మాస పత్రిక 'రేపు' వ్యవస్ధాపకులు, తెలుగు ప్రజల ఆలోచనా ధోరణులను అమితంగా ప్రభావితం చేస్తున్న రచయిత చల్లగుళ్ళ నరసింహారావు.

దాంపత్యానుబంధాన్ని మధుర అనుభవాల మాలికగా, అద్భుత ఆనందానికి వేదికగా, జీవన సాఫల్యానికి ప్రతీకగా మార్చివేసే ప్రామాణిక గ్రంథం 'అన్యోన్య దాంపత్యం'.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good