జీవితాన్ని, సమాజాన్ని, సవ్యంగా, సమగ్రంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అనువైన మనో విజ్ఞానాన్ని తెలుగు ప్రజల ముంగిటకు తెచ్చిన తొలి తెలుగు మనో విజ్ఞాన మాసపుత్రిక రేపు వ్యవస్థాపకులు, తెలుగు ప్రజల ఆలోచనా ధోరణులను అమితంగా ప్రభావితం చేస్తున్న రచయిత చల్లగుళ్ళ నరసింహారావు.

ఆధునిక, శాస్త్రీయ పద్థతుల ద్వారా జ్ఞాపకశక్తిని అపారంగా పెంచుకొనే మెళకువలు అందిస్తుంది. అతి క్లిష్టమైన విషయాలను సైతం అవలీలగా జ్ఞాపకం వుంచుకోగల విధానాలను సూచిస్తుంది. అనేకానేక అంశాలన్నింటినీ మనస్సు పేటికలో అతిభద్రంగా దాచుకోగల, అవసరం వచ్చినప్పుడు తక్షణమే గుర్తుకు తెచ్చుకోగల తీరును వివరిస్తుంది. మతిమరుపును చిటికెలో మటుమాయం చేసే సాధికారిక గ్రంథం ''అద్భుత జ్ఞాపకశక్తి''.

Pages : 176

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good