మీ జీవితాన్ని అందంగా మార్చుకోవడానికి 24 గంటల కాలం చాలు!
మార్పును సాధించడంలో ఎదురయ్యే మొట్టమొదటి పెద్ద అడ్డంకి తొలి మెట్టే, అంటే మారాలన్న నిర్ణయం తీసుకోవడమే! ఒక్కసారి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న తరువాత దేన్నైనా సాధించవచ్చు.  మారాలన్న నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఒక్క క్షణం చాలు, కానీ జీవితాంతం దాని ప్రభావం నిలిచి ఉంటుంది.
కాలపరీక్షకు నిలిచే సలహాలతో, స్ఫూర్తిదాయకమైన ఉదాహరణలతో జిమ్‌ హార్ట్‌నెస్‌, నీల్‌ ఎస్కెలిన్‌లు మీ జీవితంలో అద్భుతాన్ని సృష్టిస్తామంటూ సవాలు చేశారు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good