శరీరం వెలువర్చే మనోభావాలు బాడీ లాంగ్వేజ్‌

బాడీ లాంగ్వేజ్‌ రహస్యాలు తెలిస్తే

ఎదుటి వాళ్ళ మనస్సును చదవవచ్చు

ఎదుటి వాళ్ళను గెలవవచ్చు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good