''ఎలా ఉంది డాక్టర్‌ మా తమ్ముడికి?'' అన్నాడు హీరో.


దీర్ఘంగా నిట్టూర్చాడు. డాక్టర్‌ కళ్ళజోడు చేత్తో పట్టుకున్నాడు. ''చూడండి అతనికి చాలా బలమైన గాయాలు తగిలాయి. రెండు గునపాలు పొడుచుకున్నాయి. కదా - వెన్నెముక మధ్యకి విరిగి పోయింది. లివరు చిరిగి చీలికలు, పీలికలు అయిపోయింది. కిడ్నీలు రెండూ కన్నాలు పడిపోయాయి. కడుపు కూడా ఎందుకూ పనికి రాకుండా అయిపోయింది. గుండెకు రూపాయ కాసంత కన్నం పడటంవల్ల రక్తం విపరీతంగా పోయింది'' అన్నాడు గంభీరంగా.


''డాక్టర్‌'' అన్నాడు హీరో దీనంగా.


''కంగారు పడకండి ప్రాణాపాయం ఏమీ లేదు. రక్తం ఎక్కించాలి'' అన్నాడు డాక్టర్‌...

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good