Buy Telugu Science Books Online at Lowest Prices.

Refine Search

Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Ganita Parikharmalu

      గణన అంటే లెక్కించడం. గణన చేసేది గణితం. అంటే లేక్కించేవి 'లెక్కలు'. మనం నిత్యజీవితంలో వస్తువులను,విషయాలను లేక్కిస్తం. ఈ లెక్కించే ప్రక్రియలు సాధారణంగా నలుగు. ఇవి చిన్న స్థాయిలో అందరు నేర్చే పద్దతులే.వీటిని చతుర్విధ ప్రక్రియలు - అంటే నాలుగు రకాల పధతులు అని అంటాం. ..

Rs.35.00

Dooram - Bharam

      మానవుని తోలి రోజుల్లో -  అంటే మానవుడు ఆదిమనవునిగా ఉన్న రోజుల్లో ఈ కొలతలు లేనేలేవు. ఎందుకంటే ఆనాటి వాళ్ళకి ఈ కొలతలతో పనిలేదు. ఇది నాది. ఇది నీది. ఇది మనది అనే భావమే లేదు. జంతువుల ప్రకృతిలో దొరికింది తినేవాడు. అన్నిచోట్ల తిరిగేవాడు. ఇది నీ చోటు, ఇది నా చోటు అనే భావం కూడా లేదు. ..

Rs.35.00

Dasamsabhinnalu

      భిన్నాలు అంటే మ్ముక్కల్ని తెలిపే అంకెలని మనకు తెలుసు. వీటిని భిన్నంకలు అని కూడా అంటారు. వస్తువుల లెక్కింపు ఒకటితో ప్రారంభమవుతుంది. ఒక కుర్చీ, ఒక ఆపిల్, ఒక జామపండు, ఒక కోడి, ఒక మనిషి, ఒక ఊరు, ఒక దేశం...... ఇలా నిత్య జీవితంలో మన లెక్కింపులు ఒకటితోనే ప్రారంభమవుతయి. ..

Rs.40.00

Buildingblocks Of Ma..

      Most of the students find it difficult to solve even simple problems in mathematics. There are two main reasons for ths situation. One of them may be non awareness of the carrect formula, though,the mthod of approach and calculation part is known. Second reason may be lack of practice which ma..

Rs.80.00

Bhinnalu - Nestalu

      మనకు అంకెలు తెలుసు. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. ఇవి పది. ఈ అంకెలతో ఏర్పడే సంక్యలు తెలుసు. 1,2,…. 10, 15, 33, 450, 990, 1230…. ఇలా ఒక అంకె సంఖ్యలు, రెండంకెల సంఖ్యలు అంటామని తెలుసు. ఆ సంఖ్యలు అనంతమైనవి అనే విషయం కూడా తెలుసుకున్నాం. అసలు సంఖ్యలు అంటే ఏమిటి? అని ఆలోచిస్తే... మన కళ్ళ ఎదుట కనిపించే వస్తువు..

Rs.35.00

Beeja Ganitam

      బీజం అంటే అక్షరం అని అర్ధం. అక్షరాలతో గణితాన్ని సాధించ్చే ప్రక్రియ బీజగణితo. సామాన్యంగా గణితంలో వస్తువుల సంఖ్యను, విలువలను సూచించే సంజ్ఞలు అంకెల రూపంలో ఉంటాయి. ఆ అంకెలతో సంఖ్యలు ఏర్పడతాయి. ఆ సంఖ్యలతో కూడడం, తెసివేయడం, హేచించడం, భాగించడం ఇలాంటి ప్రక్రియలన్నీ చేస్తాం. అంకెలతో చేసే ఈ గణితాన్ని మన..

Rs.35.00

Ankela Bharatam

      హలో.... పిల్లలు! బాగున్నారా! ఇదిగో నన్ను చూసారా! నేనే ఒకటిని నెంబర్ వన్ ని. నా రూపం ఎలా ఉంటుందో పాట పడి చూపిస్తా..... నిలువెత్తున తాడి నిలబెట్టిన నిట్టాడి రంగులు దిద్దే పెన్సిలు రాతలు రాసే కలం వంకలు లేని వాసాము వెలిగే కొవ్వొత్తి ఎలా ఎలా ఉంటాయో ఇలా గిచి చుడండి అల గిచి చూసి -  అవి ఎలా ఉన్నవో చె..

Rs.40.00

A Hand Book Of Maths..

      It is a well know fact that there is no competitive examination without atleast one problem set on mathamatics. In fact, in our day to day life also mathemattics plays a significant role. After completion of S.S.C.(X class), mots of the students, neglect maths, as their choice of stream at Int..

Rs.50.00

Rekhaganitam

      ఈ పుస్తకంలో రేఖ గణితం, రేఖలు - భావనలు, రేఖలు, పటాలు, జ్యమేత్రిక్ బాక్స్, కోణాలు, బహుభుజి గురించి వాటిలో రకాల గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.50.00

Pradhamika Ganitam V..

      మన నిత్యజివితములో, గణితశాస్త్రములో ప్రతివారికి కొంత పరిజ్ఞానము ఎంతైనా అవసరమైఉన్నది. దుకనమునకు వెళ్లి సరుకులు కొన్నమనుకోండి. బస్సు లేక రైలులో ప్రయాణము చేయవలేననుకోండి. అలాంటప్పుడు మనము కొన్న సరుకులు లేదా తీసుకున్న టికెట్లకు ఎంతసోమ్ము చెల్లించవలసి యుంటుంది అన్న సమస్య ఉదయిస్తు..

Rs.60.00

Kshetrameti

      క్షేత్రం అంటే స్ధలం. పొలం అని అర్ధం. స్దలలను కొలిచే గణితమే క్షేత్రమితి.  ఇది జ్యమితికి సంబంధించిన గణిత విభాగం మన పొలం గాని, మన ఇంటి స్ధలం గానీ, మన ఊరు గాని, మన దేశం గాని.... ఇవ్వన్ని ఈ భూమి మీద కొంత ప్రదేశాన్ని ఆక్రమిస్తాయి. అవే కాదు, మనం కూడా ..... మనం కొంత స్ధలాన్ని అక్రమిస్తం. మన పుస్తకం కూ..

Rs.50.00

Ganitamlo Podupu Kad..

      ఈ పుస్తకంలో 128 పొడుపు కథలు ఇవ్వబడ్డాయి. సమస్యలు అయిపాయిన వెంటనే జవాబులు ఇచ్చి, ఆ తరువాత వాటి యొక్క సాధనా పద్ధతులను విపులముగా చూపడం జరిగినది. ఇందువల్ల ఈ పుస్తకము పలు వర్గముల వారి అవసరములను తిర్చగాలదని భావిస్తున్నాను.  ..

Rs.50.00

Ganita Sutralu

      గణితము అనగానే భయపడే విద్యార్దులకు తేలికగా వారికీ అర్ధమయ్యే రీతిలో తెలియపరచావ్వలసిన అవసరమెంతాయో వున్నది. హైస్కూల్ విద్యార్దులకు గణితములో కావలసిన ముఖ్యమైన విషయములు తెలుసుకొనుటకు మార్గదర్శకముగా ఉండునట్లు పుస్తకమును వ్రాయవలేనన్న కోరిక నన్ని రచనకు పురిగోల్పినది. సుత్రములన్..

Rs.50.00

Ganita Samasyalu Sad..

      ఈ  పుస్తకమును చదివిన ప్రతివారికి, విషయసూచిక క్రింద పొందుపరచబడిన, అంశములలో కొంత పరిజ్ఞానము సంపాదించే విధముగా వ్రాయబడినది. ప్రతి విద్యార్ది గణితము అనగానే "అమ్మో" అంటూ వెనుకంజ వేయకుండా ఉండేందుకుగాను, హైస్కూల్ లెవల్ లో విషయము అర్దము చేసికోనేందుకు తగ్గట్లుగా, సమస్యలను పొందుపరచి..

Rs.60.00

Computer Keyboard Sh..

      This book I a treasure to posterity of Computer. Generally the speed is acquired through the Short cuts. The intelligent and successful people, scientists, professors, business executives…… and such talented professionals develop their skils. So that this enables them to c..

Rs.125.00

Ankelalo Atalu

      ఈ పుస్తకంలో లెక్కలంటే భయం ఎందుకు?, అంకెలతో ఆట-పాట, సరదా సంఖ్యలు, చిన్న సంఖ్యలు- పెద్ద సంఖ్యలు, సంఖ్యలు - స్ధానాలు - విలువలు, వివిధ సంఖ్యామానాలు, క్యుని ఫాం సంఖ్యలు గురించి ఉన్నవి, ..

Rs.35.00

Ankaganitam

      కూడికలు, తీసివేతలు, గుణకారములు, భాగాహారములు అనే ప్రక్రియలను అంకెలు / సంఖ్యల ద్వారా ఇముడ్చుకోనియున్న సమస్యల యొక్క సాధనా పద్దతులయండలి మెళుకువలను అభ్యసించి, నేర్పరితనమును పెంపొందించుకోవడానికి ఉపయోగపడే గణితమే అంకగణితo అని చెప్పవచును. ఈ పుస్తకములో 900 సమస్యలు ఇవ్వబడినవి. ఈ సమస్..

Rs.60.00

Algebra Gunde Gabara

      "అల్ జిబ్రా - గుండె గాబరా" అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ పుస్తకము మీ కొరకే. ప్రస్తుతము ఆరవతరగతి నుండియే బీజగణితమును బోధించడము జరుగుతున్నది. అందువలన ఈ పుస్తకమును ఈ తరగతి వారుకూడా చదువుకొని అర్దము చేసుకునేందుకు వీలుగా, పూర్తీ విశ్లేషణతో వ్రాయబడినది. ప్రతి అధ్యయనమును మొదలుపెట్టే ముందు ఆ అధ్యయమునండు గుర..

Rs.40.00

Ankelalo Tamashalu

      అంకెలలో అద్బుతాలు వర్షపు చినుకు వచ్చి మనకు తగిలితే అత్యధిక వేగం : 18 మెళ్ళు / గంటకు. ఆరోగ్యం గల వ్యక్తీ శరీరంలో రక్తకణాల సంఖ్య : ఆరువేల మిలియన్  మిలియన్  మిలియన్ కొన్ని రకాల వెదుళ్ళు పెరిగే వేగం : రోజుకు మూడు అడుగులు. న్యూట్రాన్ నక్షత్రంలో గుండుసూది పరిమాణం ము..

Rs.40.00

Rasayana Sastra Sama..

      పదార్ధాలకు (మూలకాలకు) వాటి సమ్మెళ నాలకు సంబందించిన విజ్ఞానాన్ని రసాయన శాస్త్రం అంటారు. 1. పదార్ధం దాని స్వభావం. పదార్దం : నియమిత స్తలాని ఆక్రమించి ద్రవ్య రాసి (బరువు) ణి కలిగి యున్న దేనినైన పదార్ధం అంటారు. ఉదా : నీరు, ఇసుక, పదార్ధాల విభజన : పదార్ధాలను  మూడు రక..

Rs.100.00