తెలుగునాట నవలల్ని విశేషంగా చదివింపచేసే అలవాటు చేసిన రచయితల్లో మాదిరెడ్డి సులోచన ఒకరు. ఆనాడు కాల్పనిక ప్రభావంతో రచనలు చేసిన వారిలో ఈమె ఒకరు. ఊహాజనిత చిత్రణ కంటే వాస్తవిక జీవిత చిత్రణకు ప్రయత్నించారు.

సంసారనౌక :

''సంసారం సాగరం దు:ఖం'' ఎవరికి;

కుటుంబాన్ని తీర్చి దిద్దుకోవడం చేతకాని వారికి -

ఆధునిక జీవితపు ఒడిదుడుకుల్ని, జీవన ప్రమాణాలను అర్థం చేసుకున్న వారు బోధపరిచినా సరిదిద్దుకోలేని వారికి -

ఒక కలవారి కుటుంబ వృక్షానికి రెండు కొమ్మలు - ఇద్దరు సోదరులు. చదువు సంధ్యలు ఎక్కువగా లేని అన్నగారి కుటుంబానికి పరిమితి ఏర్పరచుకోమని సలహా యిచ్చి,  అన్న వదినల, తల్లిదండ్రుల ఆగ్రహానికి గురైన తమ్ముడి కథ యిది....

కడకు, తన మాట వినని అన్న కుటుంబం చితికి చెదిరిపోగా, తీర్చిదిద్ద ప్రయత్నించి తన శక్తి సామర్థ్యాలను ధారబోసిన సోదరుడి త్యాగం యిది.

రెండు కొమ్మల్లో ఒక కొమ్మ ఎండిపోవడం, ఆకులు రాలిపోవడం సహించలేని సోదరుడి ఆరాటం యిది.

సరిదిద్ది, మళ్ళీ చిగురింప చెయ్యడానికి ప్రయత్నించిన అతని జీవన పోరాటం యిది.

''వేరు తన్నుకొన్న మూఢత్వం విపరీత పరిణామాలను సృష్టిస్తుంది'' అనే జీవన సత్యాన్ని కళ్ళముందు రెండు కుటుంబాల కథల, వ్యథలతో కలం కన్నీళ్ళతో, చిత్రించిన రచయిత్రి శ్రీమతి మాదిరెడ్డి సులోచన కలం పలికిన పుటలు యివి.

పేజీలు : 143

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good