ఈ 'సంకీర్తనా రత్నాకరం' గ్రంథంలో అన్నమాచార్య కీర్తనలు, త్యాగరాజ కీర్తనలు, క్షేత్రయ్య పదాలు, ముత్తుస్వామి దీక్షితులవారి కీర్తనలు, శ్యామ శాస్త్రి కృతులు, రామదాసు సంకీర్తనలు, సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర కీర్తనలు, మహారాజు స్వాతి తిరునాళ కీర్తనలు, పురందరదాసు కీర్తనలు, గీత గోవిందము, నారాయణతీర్థుల తరంగాలు, భజన గీతాలు ఉన్నాయి.

Pages : 208

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good