సుప్రసిద్ధ కథా రచయిత మదురాంతకం రాజారాం గారు ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా రాసిన లలిత గేయ నాటికల సంపుటమిది. ప్రదర్శనకు అనుకూలంగా రాసిన ఈ నాటికలు చదవటానికి కూడా ఉత్కంఠభరితంగా రూపొందాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good