రచయితగా, సాహిత్య విమర్శకుడుగా, గాంధేయ రచయితగా, బాలసాహిత్య రచయితగా ప్రసిద్ధులై, ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వేతర స్థాయిలలో పలు సత్కారాలను, పురస్కారాలను పొందిన శ్రీ కోడూరి శ్రీరామమూర్తి, విశ్వనాథ నుండి బుచ్చిబాబు వరకు వివిధ ప్రసిద్ధ కథా రచయితల రచనా ధోరణులపై, నవలా సాహిత్యంపై, స్వీయ చరిత్ర రచనా ధోరణులపై, హాస్య రచనా రీతులపై, లోతయిన విశ్లేషణతో వ్రాసిన వ్యాసాల సమాహారం 'సాహిత్యానుభూతి'. సాహిత్యాభిమానులకు పసందైన విందు.

Pages : 190

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good