కేరళలో పెట్టి, హిమాలయాల్లో ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసి, కర్నాటకలో కొంతకాలం అనేక ప్రదేశాలలో ఉండి, చివరికి మహారాష్ట్రలోని ముంబయికి నూరు కిలోమీటర్ల సమీపంలో ఉన్న గణేష్‌పురిలో స్థిరపడ్డ జీవన్ముక్త అవధూత 'సద్గురు నిత్యానంద బాబా జీవిత చరిత్ర' ఇది.
ఎందరికో ఎన్నో చమత్కారాలని బాబా చూపించారు.  'సద్గురు నిత్యానంద బాబా జీవిత చరిత్ర' ఆధ్యాత్మిక సాధకులని, సాధారణ పాఠకులని కూడా అలరిస్తుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good