తెలుగునాట నవలల్ని విశేషంగా చదివింపచేసే అలవాటు చేసిన రచయితల్లో మాదిరెడ్డి సులోచన ఒకరు. ఆనాడు కాల్పనిక ప్రభావంతో రచనలు చేసిన వారిలో ఈమె ఒకరు. ఊహాజనిత చిత్రణ కంటే వాస్తవిక జీవిత చిత్రణకు ప్రయత్నించారు.

ఋతుచక్రం

కథాకాలము - స్వాతంత్య్రము పిదప, పందొమ్మిదివందల యాభై, యాభైఒకటి నుండి ప్రారంభం.

స్థలము - తెలంగాణాలో, హైద్రాబాద్‌కు పదిమైళ్ళ దూరంలో వున్న సూర్యాపురము.

ఆరోజు మకర సంక్రాంతి. అంతయ్యగారి భవంతి అది. దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం కట్టింది. చతురస్రాకారంగల భవంతిలో ఒక్కో భుజము ఒక్కొక్క భాగంగా మార్చబడింది. ఎదుటి హాలు భోజనాలగదికింద వాడతారు. అది దాటిపోగానే ఎదురుగా పెంకులతో కప్పువేసిన రెండు పెద్ద గదులున్నాయి. ఒకటి వంటయిల్లు, రెండవది ధాన్యపు కొట్టు. మరికొంత ముందుకు వెడితే మంచినీటి బావి, అది దాటాక గేదెల కొట్టం, జీతగాళ్ళ విశ్రాంతి గది వున్నాయి....

పేజీలు : 279

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good