సోవియట్‌ విప్లవం మానవ సమాజాన్ని ఒక పెద్ద ముందంజ వేయించింది. అది, మలిపివెయ్య సాధ్యం కాని ఒక ఉజ్వల జ్యోతిని వెలిగించింది. ప్రపంచం పురోగమించగల ఒక నూతన నాగరికతకు సోవియట్‌ విప్లవం పునాదులు వేసిందనే విషయంలో నాకు ఎలాంటి సందేహమూ లేదు.

- జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ

రష్యన్‌ విప్లవం, అదెలా జరిగింది? ఎలా చీల్చబడిందో, ఇంకెన్నో విషయాలూ, విశేషాలూ ఈ పుస్తకం మీకు చెప్తుంది.

Pages : 157

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good