తండ్రిని, అనుంగు సోదరులను తన అనన్య సామాన్యమైన మేథాసంపత్తితో మట్టుపెట్టి గద్దె నెక్కిన వాడు ఔరంగజేబు పాదుషా...

అతనికి ఆ కల ఫలించడంలో తోడ్పడింది అతని సోదరి రోషనార. ఆమె కాలనాగువంటిది. ఆమె మనసు మరుభూమి. మమతానుబంధాలు లేని ఊసర క్షేత్రం.

అట్టి మనసులో తలపులు గుబాళింపులు రేపినవాడు మహారాష్ట్ర వీరుడు శివాజీ...

ఆమెది కామమా? ప్రేమా?...

అది ఎలా పరిణమించింది?

మొఘల్‌ సామ్రాజ్య రమావల్లభుడైన ఔరంగజేబు ఒక చిట్టెలుక చేతిలో పరాభూతుడైనాడు. అతని దిగంతశ్రాంత యశోసామ్రాజ్యం కాంతి కోల్పోయింది. అందులో రోషనార వహించిన పాత్ర అద్భుతమూ... భయావహమూ....

పేజీలు : 152

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good