పెద్ద ఎత్తున వివాదం చెలరేగుతున్న రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని పలువురు మేధావులు, ఉన్నత పదవులు నిర్వహించిన అధికారులు, సామాజిక కార్యకర్తలు వివిధ కోణాల్లో వివరించిన వ్యాసాల సంకలనం ఇది. దీన్ని తొలుత సఫ్దర్ హష్మీ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ( సహమత్ ) ఇంగ్లీషులో ప్రచురించింది. సామాజిక న్యాయం కోసం రిజర్వేషన్ల ప్రాధాన్యతను తెలియచెబుతూ విస్తృత స్థాయిలో చర్చ జరిగేందుకు ఈ తెలుగు అనువాదం దోహదపడుతుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good